Kombinasjonstrening

Under er det nevnt en del eksempler på hvordan kombinasjonstrening kan varieres. Det er spesielt to grunner til å variere denne type trening:

 1. Organisere treningen ut fra mål/hensikt med økta 
 2. Variasjon i seg selv er motiverende


Variasjonsmulighetene er nesten ubegrensede, men terreng, utøverens nivå, skivekapasitet, utstyr og løyper er faktorer som spiller inn. Vær kreativ når du planlegger kombinasjonstreningen, men glem ikke målet med økta.

 1. Vanlig kombinasjon: Runder på 3 - 10 min. mellom hver skyting. Puls på standplass som under konkurranse.
 2. Langkjøringskombinasjon: Legge langturer (1 - 3 t) innom standplass noen ganger, f.eks. 15 - 30 min. mellom hver skyting. Skyting med lav puls.
 3. Trening på standplassdrill og rask avfyring av 1. skudd: Lade hvert magasin med 1 skudd. Korte runder mellom hver skyting.
 4. Stafett-trening: Lade opp med 5+3 skudd som i stafett. Her kan det også varieres med å lade f.eks. 3+3 eller 2+3 for å tvinge utøverne til å bruke skudd fra skåla. Dette legger i tillegg ekstra psykisk press på utøveren: må treffe med alle skudd.
 5. 2-4 utøvere samtidig inn til skyting: Dette "stresser" utøverne, særlig hvis treneren poengterer at det er viktig å komme først ut fra skyting. Denne organiseringsmåten må vurderes nøye før bruk og bør ikke brukes på utøvere på lavt nivå.
 6. O-løp med skyting: Dersom der er mulig å legge ut orienteringsposter i nærheten av standplass kan dette organiseres som f.eks. stjerneorientering. Utøverne finner en post, inn til skyting - finner neste post, inn til skyting osv.
 7. Hinderløype-kombinasjon: Rundløype med forskjellige hindre mellom hver skyting.
 8. "Maks-puls"-kombinasjon: Utøverne kjører harde drag inn til skyting og må lære seg å vurdere når pulsen er lav nok til å skyte tilfredsstillende. Må også brukes med forsiktighet
 9. Styrke-kombinasjon: Drive styrkeøvelser mellom skytingene. Den siste øvelsen bør være slik at pulsen stiger til normalt skytenivå. Slik trening kan drives både ute og inne ut fra lokale forutsetninger. Dersom der er vanskelig å skyte, kan det f.eks. legges inn tørrtrening som en eller to stasjoner i en styrkesirkel.
 10. Testløp med skyting: Som en kontroll på formen og som en hard treningsform kan testløp med skyting brukes. Organiseres f.eks. som et normalprogram der løpstida er omtrent som i konkurransen eller noe kortere.
 11. Kombinasjonstrening kan drives på ski, beina (løp), rulleski, sykkel eller andre kreative bevegelsesmåter.


Andre forslag til kombinasjonsøkter er:

 • Hinderløype og skyting (hinderløypen består av balanse, hopp, krabbe, løpe, gå, klatre osv).
 • Fotball eller rugby og skyting.
 • Stafetter m/skyting og strafferunder eller annet som f.eks 5 sit ups/spensthopp pr bom.
 • Enkeltskudd. Her får barna trent mye på å ta inn og ut magasinet og finne riktig liggestilling.
 • Skyt så mange treff på stor blink som du klarer etter hverandre. Etterpå gjør du det samme på liten blink og ser hvor mange treff du får da.

Del artikkel