Fysisk trening for barn og unge

Generell del om langrennstrening
Vi ønsker at barn og unge skal være mye i fysisk aktivitet. Dette er viktig og grunnleggende for utvikling av fysiske ferdigheter i skiskyting. Denne aktiviteten skal i stor grad være lekbetont. Foreldrene oppfordres til å la barna være med i ulike idretter. Vi ønsker også at barna kan gå, løpe eller sykle til treningene,- til og fra skolen,- og være i aktivitet ute i friminuttene på skolen. Alle våre beste skiskyttere var mye i aktivitet i barneårene. Som 10-12-åring bør du være i aktivitet 2-3 timer hver dag.


Treningsformene for barn
En treningsøkt for barn er preget av skifter mellom treningsformer, men uten at man følger noe bestemt system når det gjelder rekkefølge. Du kan for eksempel ha startaktiviteter, frosketrening (spenst), fortsette med bjørnetrening (styrke), videre ha strikkmotoraktiviteter (hurtighet), tilbake til frosketrening, tigertrening (lengre stafettutfordringer), litt strikkmotor og koordinasjon til slutt.

Typen terreng bestemmer ofte hvordan økta blir. Ofte har vi lett for å velge for tungt terreng for å ”få trent litt skikkelig og bli ordentlig sliten”. Det er ikke alltid at det er det smarteste. Tenk på at treningen skal være morsom og gi lyst til å trene.

  • Lett terreng gir positive opplevelser
  • Å gå i høy hastighet er kjempegod teknisk trening
  • Variasjon

Mer om fysisk trening for barn og unge.

Del artikkel