Høgskolen på Lillehammer, Trondheim og Tromsø

Utøvere som ønsker å kombinere utdannelse og satsing på skiskyting har gode muligheter på Høgskolen på Lillehammer. Skolen gir utøvere status som toppidrettsstudent med mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at at det lettere skal la seg kombinere med satsing på idrett.

Tilpasninger kan være forlengelse av studieløp, endring av eksamenstidspunkt, mulighet for å søke om å avlegge eksamen på samling eller konkurranse. I tillegg kan det avtales tilpasninger rundt undervisning.
Se mer informasjon på Høgskolen på Lillehammers hjemmeside.

Forbundet har også nært samarbeid med Høgskolene i Trondheim og Tromsø hvor det også jobbes for tilrettelegging av studier og trening. I tilknytning til studiene er det opprettet Team Statkraft Trondheim og Team Statkraft Tromsø.
Olympiatoppen har en beskrivelse av hvor det er tilrettelagt for studie og trening, se Toppidrett og studier.

Søknadsfrist for tilrettelagte studier er 15. mars. Vanlig søknadsfrist er 15. april.

Del artikkel