Young Star 2017/2018

Young Star, Holmenkollen 17. mars 2018
Deltakere Inntil 30 jenter og inntil 30 gutter 15-16 år.

Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:
1. Resultater for de 15 beste i HL 2017 klasse 15 år. Sammenlagt plassiffer normal og sprint. Ved likt plassiffer teller samlet slutt-tid.
2. Antall lisenser i klasse 14 og 15 år i sesongen 2016/17. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser (pkt 2).

Kriterier for kvalifisering:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Hvis to eller flere løpere har likt sammenlagt plassiffer og noen av disse har to like plassiffer der ett av disse skal strykes, skal det strykes plassiffer slik at flest mulig tellende renn der alle har deltatt teller i sammenlagt sluttid. Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.

Regionskvoter:

Region Gutter Jenter
Øst 20 17
Sør 3

2

Vest 3 4
Midt 2 4
Nord 2

3

 

Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal, Oslo/Akershus
Region Sør: Rogaland, Agder
Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane
Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark

Forfall: Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.

Uttak: Innen 5. mars 2018, med rangering av løpere fra hver region.

Del artikkel