Videregående skoler

Følgende videregående skoler tilbyr skiskyting som toppidrettsfag

Wang Toppidrett Oslo
Hansteensgt. 8, 0253 Oslo
Toppidrettssjef: Håvard F. Johansen
Tlf: 22 12 97 00, mobil 924 45 800
E-post: reyhan@wang.no
Hjemmeside: www.wang.no 

Meråker Videregående skole
7530 Meråker
Rektor: Bjørg Sissel Kvannli
Tlf.: 74 11 45 26
E-post: meraker.vgs@ntfk.no
Hjemmeside:  www.meraker.vgs.no

Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer
Birkebeinerveien, 2618 Lillehammer
Daglig leder: Trond Hårberg
Tlf.: 61 27 01 37, mobil: 958 05 830
E-post: ntg@ntg.no
Hjemmeside: www.ntg.no

Norges Toppidrettsgymnas Geilo
3580 Geilo
Daglig leder: Torgeir Skrede
Tlf.: 32 09 54 20, mobil: 930 46 850
E-post: ntg@ntg.no
Hjemmeside: www.ntg.no

Norges Toppidrettsgymnas Tromsø
9007 Tromsø
Daglig leder Mariann Janson
Tlf: 971 70 488
e-post: ntg@ntg.no
Hjemmeside: www.ntg.no

Nord-Troms videregående skole (Nordreisa)
Hovedvn. 18, 9151 Storslett
Rektor: Olaug Bergset
Tlf. 77 77 01 00
E-post: post.nordrtroms@tromsfylke.no
Hjemmeside: www.nordtroms.vgs.no

Sirdal Videregående skole
Fitland, 4440 Tonstad
Konst. rektor: Anita Heiaas Haugen
Tlf.: 38 37 78 10
E-post: sirdal.vgs@vaf.no
Hjemmeside: www.sirdal.vgs.no

Eid Videregåande skule
Boks 174, 6771 Nordfjordeid
Rektor: Ove Anfinn Bjørlo
Tlf.: 57 88 52 00
E-post: postmottak.eidvgs@sfj.no
Hjemmeside: http://eid.vgs.no

Gauldal Videregående skole
Rørosvn. 2, 7290 Støren
Rektor: Randi Norgaard Hermstad
Tlf: 74 17 44 00
E-post: postmottak.gauldalvgs@trondelagfylke.no
Hjemmeside: www.gauldal.vgs.no

Heimdal Videregående skole
Saupstadringen 9, 7078 Saupstad
Idrettsansvarlig: Liv Kristin Mæhle 
Tlf: 74 17 57 53
E-post: postmottak.heimdal@stfk.no
Hjemmeside: www.heimdal.vgs.no

Persbråten Videregående skole, Toppidrett
Sørkedalsvn. 148, 0754 Oslo
Rektor: Elin Stavrum
Tlf. 22 13 67 60
Idrettsansvarlig: Øystein Bråthen 
Tlf: 41 61 56 42
E-post: persbratenvgs@ude.oslo.kommune.no
Hjemmeside: www.persbraten.vgs.no

Polarsirkelen Videregående skole
Murbakken 1, 8607 Mo i Rana
Idrettsansvarlig: Eirik Breen  
Tlf: 75 19 98 67
E-post: polarpost@vgs.nfk.no
Hjemmeside: www.polarsirkelen.vgs.no

Steinkjer Videregående skole
Boks 2112, 7708 Steinkjer
Rektor: Bente Renate Gundersen Svenning
Tlf. 74 14 17 39
E-post: steinkjer.vgs@ntfk.no
Hjemmeside: www.steinkjer.vgs.no

Trysil Videregående skole
Boks 173, 2420 Trysil
Rektor: Bjørn Matsson
Tlf.: 62 44 88 00
E-post: post.trysil.vgs@hedmark.org
Hjemmeside: www.trysil.vgs.no

Voss Gymnas
Boks 70, 5701 Voss
Rektor: Unn Fauskanger
Tlf: 56 53 23 60
Idrettsansvarlig: Gunnbjørg Øyre
Tlf: 57 30 77 08
E-post: post.vog@hfk.no
Hjemmeside: skole.hfk.no/vossvgs 

Stryn vidaregåande skule
Pb 182, 6781 Stryn
Rektor: Anders Magne Bruvoll
Tlf. 57 83 48 00
Hjemmside: www.stryn.vgs.no

Nord-Østerdal videregående skole
Fedraheimveien 1, 2500 Tynset
Rektor: Anne Buttingsrud
Telefon: 62 48 53 20
E-post: post.nord-osterdal.vgs@hedmark.org
Hjemmeside: www.nord-osterdal.vgs.no

Rosthaug videregående skole
Pb. 104, 3341 Åmot
Rektor: Knut Erik Hovde
Tlf: 32 22 21 21
E-post: rovs@bfk.no
Hjemmeside: www.rosthaug.vgs.no

Del artikkel