Anleggsveileder fra 2007 langrenn og skiskyting

Anleggsveilederen fra 2007 gir en innføring i bygging og drift av anlegg for langrenn og skiskyting. Den er basert på stoff fra tidligere publikasjoner, bestemmelser fra de internasjonale forbundene og erfaringer fra anlegg som er bygget i Norge. Målgruppen er eiere, planleggere og driftere av anleggene. Den kan også brukes til undervisning og som oppslagsverk.

Anleggsveileder

Beskrivelse av lysanlegg i løyper og på skivene finnes i Anleggsveilederen.
For lys på standplass anbefales følgende:

  • 150 W halogen type Sicontac minigrå
  • El.nr 3240141
  • Monteres i stolpe med høyde ca.7 meter
  • Stolpene plasseres ca 13 meter bak forkant av standplass
  • Avstand mellom stolpene maks 30 meter

Støysoner vedrørende anlegg

Anleggsveileder  fra 2007 langrenn og skiskyting

Del artikkel