Reguleringsplan

Her finner du eksempel på reguleringsplan for skiskytteranlegg med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser.

Du finner også eksempel på støysonekart og støyrapport i forbindelse med regulering.

Eksemplene er hentet fra anlegget ved Meråker videregående skole

Reguleringsplan:


Støysonekart og støyrapport i forbindelse med regulering:

Del artikkel