Meld skade

Framgangsmåte ved skade

Norges Skiskytterforbund benytter Idrettens Skadetelefon og Gjensidige som leverandør av lisensforsikring. Melding av skade gjøres på følgende måte: 
- Meld skaden til Idrettens Skadetelefon og Gjensidige – er du under 18 år, må skademeldingen fylles ut av foresatte
- Idrettens Skadetelefon kontakter deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang
- Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling

For at du skal ha krav på erstatning, må all behandling bestilles via Idrettens Skadetelefon.

Ved akutte skader som medfører risiko for liv og helse, henvend deg direkte til legevakten.

Ved spørsmål ring Idrettens Skadetelefon på tlf. 987 02033 (åpent alle dager kl. 9-21).

Informasjon om forsikringsvilkår.

Del artikkel