Oversikt over lisenser

Status lisensinnbetaling pr 12.12.2019

Her finner du alle som har betalt lisens for sesongen 2019/2020 (01.05.19 - 30.04.20). Her kan arrangører finne alle som er startberettiget i klasse 13 eller eldre og klubbene kan se hvem av sine løpere som har betalt. Lisensen for sesongen 2019/2020 er gyldig til 30.4.2020.

Fra den dato man fyller 13 år må alle som skal starte i skiskytterrenn løse skiskytterlisens. De som er yngre behøver ikke denne lisensen, da de er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Forsikringsdekningen man får gjennom skiskytterlisensen gjelder også under trening.

Siden vil bli oppdatert en gang i uken, slik at det vil være løpere som har betalt, men som ikke vil bli å finne på listen før neste oppdatering. Disse må da forevise betalingskvitteringen ved henting av startnummer.

Er det opplysninger i listen som er feil eller som mangler, vennligst gi beskjed til nssf@skiskyting.no

Del artikkel