Mine oppgaver som barneidrettsansvarlig

  1. Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.
  2. Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.
  3. Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjon om hva det innebærer å være meddlem i klubben.
  4. I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfold aktvitetstilbud for barna i idrettslaget
  5. I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, som stimulerer til allsidighet og helhetlig utvikling
  6. Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med liten betalingsevne og der foreldre ikke har mulighet til å delta på dugnadsarbeid
  7. Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn

Del artikkel