Jenteansvarlig

 

Jenteansvarlig (heretter kalt JA) skal gjennomføre tiltak for å utvikle skiskyttersporten for jenter i sin krets.

 

Aktuelle fokusområder vil være

- inkludering / utdanning av kvinnelige foreldre

- utdanning av kvinnelige ledere og trenere

- rekruttering av kvinnelige skiskyttere, ledere og trenere

- samlinger for jenter

- samarbeide med andre kretser der dette er aktuelt for å få et større jentemiljø

- JA skal samarbeide med kretsutvikler, og orientere denne fortløpende.

 

NSSF inngår en kontrakt med jenteansvarlig

Del artikkel