Status Young Star etter 6 av 6 renn

Da er status etter 6 renn klar. Takknemlig for alle som bidrar med korrekturlesing av lista.

Har lagt ut oppdatert versjon 5. mars da det var en feil i jenteklassen fra YS5 (Normal HL).

Spørsmål/korrigeringer til lista: Ta kontakt med kretsleder i Sør-Trøndelag, Kjetil Værnes, på tlf. 95 21 02 85.

 


Last ned filYoungstar 2018.xlsx(4 3kb)

Del artikkel

Status Young Star etter 5 av 5 renn

Da er alle kvalifiseringsrenn gjennomført og vi ønsker de 9 løperne fra vår region lykke til i Oslo.
Da er det avklart at det er Ulrik Olsen Brimi som er første reserve i gutteklassen, og Andreas Striger Hallseth andre reserve.
Grunnlag: Av de tre tellende rennene som gjelder for dem så har det kun ett hvor begge deltok (17. januar på Saupstad). Og i dette rennet ble Ulrik nr 4 og Andreas nr 5.
"Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i."

Les mer

Komplett Young Star liste

Da er alle 5 renn gjennomført, nedenfor ligger hele regnearket med sammenlagtstilling, og med resultater fra alle rennene.
Lista blir sendt til skiskytterforbundet onsdagsmorgen kl 0800, alle tilbakemeldinger om feil eller mangler må skje før den tid.
Har også laget pdf-filer for de som ikke får opp regnearket.
Alle henvendelser rettes til Kjetil Værnes, tlf. 95 21 02 85 / mail: kjetilv@getmail.no

Del artikkel

Young Star

Deltakere:
Inntil 30 jenter og inntil 30 gutter 15-16 år. Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:
Alle regioner har en grunnkvote på 2 gutter og 2 jenter. Deretter tildeles kvote etter resultat for de 15 beste i HL 2010 klasse 15 år. Resterende plasser tildeles etter antall lisenser i klasse 14 og 15 år i 2010.

Kriterier:
Resultater i LM og to andre fastsatte arrangementer (totalt seks konkurranser). De fire beste av seks plassiffer teller for uttak. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som løperne har deltatt i.
Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke to arrangementer som skal telle i tillegg til LM. Med bakgrunn i store reiseavstander kan region Nord gjennomføre færre uttaksrenn.

Regionskvoter: Gutter Jenter
Region Øst 16 15
Region Sør 2 2
Region Vest 2 4
Region Midt 8 5
Region Nord 2 4


Forfall:
Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.                       

Uttak:
Innen 25. februar 2013, med rangering av løpere fra hver region.  

UTTAKNINGSRENN REGION MIDT

5. februar Normal Orkdal, Midt Norsk Mesterskap

6. februar Sprint Orkdal, Midt Norsk Mesterskap

12. februar Sprint Stiklestad

13. februar Fellesstart Stiklestad

25. februar Normal Tr.hjems HL

26. februar Sprint Tr.hjems HL


Resultater
 

Ståle Flotten er oppnevnt til å være utregner.

For mer informasjon se forbundets nettsider.

Del artikkel