Informasjon Trondheim Biathlon Team sesongen 2017/2018 NB! Sjekk søknadsfrist!

På bakgrunn av evalueringer av inneværende sesong og endringer i forbundets Team-satsing er det jobbet frem et utvidet TBT-opplegg for kommende sesong; TBT 20+.
TBT 20+ er et tilbud til eldre junior og senior, mens TBT er et tilbud til yngre juniorer. Se vedlagte presentasjoner for mer info.

Kort om fremdriften/status:

 

- Informasjonsmøte for de i målgruppen for TBT (1. - 4. klasse) avholdes i siste uken i april. Vi kommer tilbake til tid/sted.

- To møter er allerede avholdt for utøvere i målgruppen for TBT 20+

- Søknadsfrister: 

* 20. april for TBT (også de som er med i TBT i dag - det holder at de sier i fra at de fortsatt er med)

* 15. april for TBT 20+

- Kontrakter for de som skal være med sendes ut etter påske til de som har indikert at de ønsker å være med.

 

 

Spørsmål kan rettes til styret for TBT v/ Even Selnæs. Kontaktiformasjon finnes i de vedlagte presentasjonene.

 

Last ned filTrondheim Biathlon Team_TBT_05 APRIL 2017.pdf(1 8 7 7kb)

 

Last ned filTrondheim Biathlon Team_TBT20+_05 APRIL 2017.pdf(1 1 7 9kb)

 

 

Last ned filTrondheim Biathlon Team_KOMPLETT_05 APRIL 2017.pdf(1 1 7 9kb)

Del artikkel