Saupstad testanlegg - Det er forskjell på ammunisjon!

Saupstad testanlegg - Det er forskjell på ammunisjon!

Det brukes mye krefter på ski og skismurning, men hva med ammunisjonen?
Når utøverne kommer opp i junioralder, er det aktuelt å optimalisere ammunisjon.

Trondheim Biathlon Team driver Saupstad testanlegg sammen med Trondhjems Skiskyttere.

Anlegget er bygget på dugnad og med innovasjonsmidler fra NSSF og støtte fra Sør-Trøndelag skiskytterkrets. Sammen har Trondhjems Skiskyttere og Trondheim Biathlon Team lagt ned over 600 dugnadstimer i anlegget.

Her kan du lese mer og se en veldig flott video fra anlegget:

http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948515509

Del artikkel