Terminliste 2019/2020 - Høring

Kretsene i region midt har tradisjonen tro samarbeidet om å lage et utkast til terminliste. Denne legges nå ut på høring, med frist for klubbene til å gi innspill innen 20. september.

Innspill sendes fra klubbene og til sin respektive krets.

 

Last ned filTerminliste 2019-2020 region midt Høringsversjon.xlsx(3 2kb)

Del artikkel