Invitasjon til årets første regionale Young Star samling - Knyken 22.-24. juni

Sør- Trøndelag skiskytterkrets inviterer til Regional Young Star- samling
22. – 24. juni i Knyken skiskenter. Samlinga er for jenter og gutter som for sesongen 2018/2019 skal gå i klassene 15 og 16 år (født i
2003 og 2004).

Del artikkel