Sprint Målselv 6.2.2016

Sprint Målselv 6.2.2016

Målselv skiskyttere arrangerer sprint 6.2.2016.

Del artikkel

Invitasjon til inntakssamling NTG-Tromsø

Invitasjon til inntakssamling NTG-Tromsø

NTG-Tromsø inviterer til inntakssamling 26. og 27. Januar 2016.

Del artikkel

Invitasjon til inntakssamling på Nordnorsk skilinje

Nordnorsk skilinje inviterer til inntakssamling 17.-19. januar 2016.

Del artikkel

TROMS IDRETTSKRETS TRENERSTIPEND 2014

Troms idrettskrets tildeler stipend til trenere som utøver treneroppgaver for Tromsidretten og som vil ta trenerutdanning/kurs på et høyere nivå innen sin idrett.

Søknad fremsendes Troms Skiskytterkrets v/Bjørn Otto Rørvik, bottr@online.no innen 31.oktober. Ved flere enn en søker, foretar Troms Skiskytterkrets prioritering av aktuelle søkere, for deretter fremsending til Troms Idrettskrets.

Du finner kriterier HER og Søknadsskjema HER.

Del artikkel

Innbydelse til Fellessamling

Innbydelse til Fellessamling for 13-16 åringer
23-25. oktober 2015, på Bardufosstun

Innbydelsen finner du HER

Del artikkel

INVITASJON TIL TEKNISK DELEGERT KURS (TD1)

Troms Skiskytterkrets inviterer til teknisk delegert kurs( TD1)
for foreldre, trenere og arrangørklubber i Troms

Invitasjonen finner du HER

Del artikkel

Idrettsstipend 2015

Troms fylkeskommune deler årlig ut seks idrettsstipend til idretts- og skyttertalent i Troms. Hvert stipend er på 15.000,-.

Søknad om stipend kan fremsendes til Troms skiskytterkrets v/Bjørn Otto Rørvik/leder på email: bottr@online.no

Senest innen 25.oktober. Skiskytterkretsen videresender sin prioritering til Troms fylkeskommune innen 30.oktober.

Idrettsstipend 2015

Troms fylkeskommune deler årlig ut seks idrettsstipend til idretts- og skyttertalent i Troms. Hvert stipend er på 15.000,-.

Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må være medlem av et idrettslag eller skytterlag i Troms. Utøveren må også kunne vise til regionale-, landsdels-, og/eller nasjonale/internasjonale plasseringer innen sin idrett, og må være fylt 16 år i konkurranseåret for den aktuelle idretten.

Retningslinjer og søknadsskjema finner man på Troms idrettskrets sin hjemmeside https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/

 

 

 

 

 

 

Del artikkel

Til nyhetsarkivet