Innkalling / Agenda Kretsting og Vårmøte i BSSK onsdag 10.4.2019 kl 18.00 på Sole hotell

Innkalling til kretsting og vårmøte i BSSK onsdag 10.4.2019 kl 18.00 på Sole hotell. Se vedlagt innkalling med fullstendig saksliste og saksdokumenter.

Last ned filKretsting 2019(4 5 9 0kb)Last ned filAgenda vårmøte(1 0 4kb)

Del artikkel

Trener-2 kurs, mai 2019

Oslo/Akershus og Buskerud Skiskytterkretser (OASSK/BSSK) inviterer interesserte til å delta på Trener 2 - kurs.

Kurset går over to helgesamlinger, 11. - 12. mai 2019 og 25. - 26. mai 2019.

Se vedlegg for mer informasjon.

Last ned filInvitasjon skiskyting Trener2-kurs 2019.pdf(8 2kb)

Del artikkel

Støtte til skiskytterskoler 2018/19

For sesongen 2018/19 vil BSSK støtte skiskytterskoler med 500kr pr fullført deltaker.

Søknad med liste over navn sendes styrets leder senest innen 2 måneder etter fullført kurs.

Del artikkel

NSSFs kampanje om smørevett

NSSF har startet en kampanje om smørevett

Sakset fra forbundets brev til kretsene: 

"Det har vært og kommer til å bli mange diskusjoner omkring temaet fluor og smørevett.

Det er svært viktig at vi alle hjelper til med en holdningskampanje som minimerer faren for at personer blir utsatt for den helseskadelige effekten fluor kan medføre.

Per i dag finnes det ikke noe måleinstrument som enkelt kan måle hva en har smurt med, derfor innfører vi ikke et forbud men vi oppfordrer alle til å arbeide for gode holdninger og kunnskap om skismøring."

 Norges Skiskytterforbund oppfordrer alle til å arbeide for gode holdninger og kunnskap om skismøring.

Last ned filNSSF Smørevett(6 4kb)

Del artikkel

Til nyhetsarkivet