Til Minne om Jens Vig

Det er med stor sorg BSSK må formidle at Jens Vig har gått
bort. Jens døde brått i Drammen 17.juni

Jens har hatt mange roller i skiskytterkretsen. Senest som
nestleder og leder av kretsen. Jens har også innehatt rollen som jenteansvarlig og kretsutvikler. Jens sitt engasjement var stort og han la ned utallige timer i frivillig arbeid for Buskerud skiskytterkrets. Han var en stor støttespiller for kretsen og delte villig den erfaring og kunnskap han hadde. Han har deltatt på arrangement i de fleste klubber i kretsen som dugnadsarbeider. Jens han sa aldri nei, han stilte opp.


Styret i BSSK vil gjøre det vi kan for å videreføre Jens sine verdier og idrettsglede. Vi vil savne kloke mailer som dukket opp før andre hadde fått i seg morgenkaffen.


Savnet etter Jens vil være stort på skiskytterarenaen. Alltid blid og engasjert og klar for å bidra der det var behov.


Våre tanker går til Sigrid, Jens jr, Astrid og Hanne.


På vegne av BSSK

Charlotte Fjeld Andersen

Del artikkel

Til nyhetsarkivet