Invitasjoner og påmeldinger samlinger for gruppen 13-16 år

Informasjon og invitasjoner til 13-16 års-samlinger legges kun ut på hjemmesida BSSK 13-16

Påmelding foregår via Min idrett. BSSK er registrert som brukersted for online betaling, slik at deltakere bes om å betale direkte ved påmelding. 

Det blir ikke lenger annonsert med egne nyheter på nettsiden vår, så bli medlem av denne gruppen.

Del artikkel