TD 1 kurs - 6. og 20. november 2019

BSSK arrangerer TD1 kurs onsdagene 6. og 20. november i Lier ILs klubbhus på Tranby, Lier.

Kretsen har fokus på rekruttering og fornying. Teknisk Delegert (TD) er en viktig rolle for å arrangere kretsrenn og går på rundgang mellom klubbene. Målet er å få kursdeltagere fra hver klubb i nedre region av kretsen. Det kreves ikke at man stiller som TD etter fullført kurs, men man vil lære mye nyttig om både regelverk og arrangement som vil heve kompetansen i klubbene og man er bedre rustet til å følge opp egne barn på skiskytter renn.

Påmelding innen 31. oktober.


Last ned filInvitasjon TD 1 kurs november 2019(3 0 6kb)

Del artikkel

TD 1 kurs lørdag 15/6 2019

I forbindelse med samling på Stevningsmogen 14-16 Juni for jenter og gutter 04-06, arrangerer vi også TD 1 kurs i kretsens regi lørdag 15/6 på Lampeland hotell.

Kurs instruktører er Jens Schjerven (Simostranda)og Knut Aas (Hønefoss). 

Målet er at hver klubb stiller med 1-2 deltagere

Vedlagt er invitasjon til kurset

Last ned filInvitasjon TD 1 kurs 150619.pdf(1 3 3kb)

Del artikkel

Trener-2 kurs, mai 2019

Oslo/Akershus og Buskerud Skiskytterkretser (OASSK/BSSK) inviterer interesserte til å delta på Trener 2 - kurs.

Kurset går over to helgesamlinger, 11. - 12. mai 2019 og 25. - 26. mai 2019.

Se vedlegg for mer informasjon.

Last ned filInvitasjon skiskyting Trener2-kurs 2019.pdf(8 2kb)

Del artikkel

NSSF kursinfo

BSSK arrangerte kurs vil bli annonsert på vår Facebookside

Info om typer kurs og litteratur finnes her

Del artikkel