Sertifisering som Rent idrettslag.

På lagledermøtet den 10.04.2019,  ble det bestemt at alle klubber tilknyttet Nord- Østerdal skiskytterkrets skal sertifisere seg som Rent Idrettslag.

Det er ønskelig at sertifiseringen blir gjennomført før årets kretsting som er den 29.04.2019.

 

Under finner dere litt informasjon, samt link:

Antidoping Norge har en strålende nyhet: Denne måneden lanserte vi nye Rent Idrettslag, som skal gjøre det enda enklere å drive forebyggende antidopingarbeid. Den nye løsningen gir etter sertifisering tilgang til verktøy, ressurser og materiell som vil bistå idrettslaget i å gjennomføre konkrete tiltak. I tillegg vil alle idrettslag som blir sertifisert motta en startpakke med sertifiseringsbevis, plakater, brosjyrer og spennende giveaways.

Idrettslag som er sertifisert gjennom den gamle løsningen beholder sin sertifisering til utløpsdato. Dersom dere ønsker å sertifiseres på ny løsning, kan ikke gammel kode benyttes. Det er også viktig å merke seg at i den nye versjonen av Rent Idrettslag skal registrering gjennomføres på gruppenivå (f. eks. fotballgruppa, skigruppa etc.).

Slik går dere frem (Sett av 1-2 timer):

  1. Gå inn på antidoping.no/rentil og les forberedelsesdelen som ligger tilgjengelig på forsiden
  2. Samle styre, sentrale ledere og trenere i idrettslaget
  3. Søk opp laget, velg gruppe og særforbund og registrer kontaktinformasjon
  4. Gjennomfør diskusjonsoppgaven, sett opp tiltak og bli et sertifisert idrettslag. Gjennomførte tiltak rapporteres fra egen side i løsningen.

 Vi håper dere vil sette av tid til å jobbe med verdiarbeid og spre kunnskap for å unngå bevisste og ubevisste brudd på dopingbestemmelsene.

Del artikkel

Dato for lagledermøte og kretsting

Lagledermøte blir onsdag 10.4.2019 kl 19.00 på Steimoegga idrettspark, Alvdal.
Innkalling finner dere her

Kretsting blir til mandag 29.4. 19 , kl 19.00 på Steimoegga idrettspark, Alvdal

Del artikkel

Antall tellende løp i NØK-CUP 18/19

Kretsstyret bestemte på styremøtet den 5.3.2019 at det for sesongen 18/19 skal være 6 tellende løp i NØK- cupen.

Del artikkel

NC Østre Toten 21- 24 februar

Hovedleder/leder pulje 1 Anne Berit Nordvang, tlf 90868025 

 

STAFETT SØNDAG: Forfall meldes Anne Berit Nordvang, tlf 90868025 så fort som mulig og senest søndag kl. 0630!

Stafettoppsett og mannskapsliste NM Mix Stafett og Stafett Duo søndag

 

INFO FRA LAGLEDER

STANDPLASSLISTE NORMAL FREDAG (revidert liste torsdag kl.19.10)

Mannskapslister fredag (revidert liste torsdag kl.20.00)

Mannskapsliste lørdag (revidert liste fredag kl.20.00)

STANDPLASSLISTE SPRINT LØRDAG

Del artikkel

Fluorforbud for løpere t.o.m. 16 år.

NØSSK oppfordrer alle klubber til å overholde det nye fluorforbudet som NSSF har vedtatt. Forbudet gjelder som kjent for løpere til og med 16 år. Som en påminnelse kan hver enkelt klubb informere om dette i egen klubb, samt nevne dette i innbydelse til våre kretsrenn

Del artikkel