AVLYST.Foreldrekurset blir avlyst p.g.a få påmeldte.

Del artikkel

Invitasjon til deltakelse på Team Toyota Slettum Bil for sesongen 2017/2018

Vedlagt finner dere en invitasjon til deltakelse på Team Toyota Slettum Bil for sesongen 2017/2018. I invitasjonen kan dere lese om organisering av tilbudet,sportslig opplegg,økonomiske rammer og tidsfrister. Legg spesielt merke til at fristen for å melde på er 25.04.2017.

Last ned filinvitasjon team tsb 2018 2019.docx(3 5 8kb)

KM Folldal

Her ligger innbydelse til KM fellesstart og normal Folldal 18-19 mars

Del artikkel