Våre hjemmesider når dere også på www.minkrets.no

Nye hjemmesider

Da er nye hjemmesider satt i drift og vi ønsker tilbakemeldinger på hva som kan gjøres bedre, hva som ikke er med osv. Send mail til rune.moan@infonett.no.