Kretsstyret

Styret 2017-2018

Postadresse faktura:                                                                                                                                        Nord-Østerdal Skiskytterkrets                                                                                                                                   v/Bente Horten, Thomasgaard, 2540 Tolga

Kontonummer kretsen:                                                                                                                                            1885.37.10314Kretsleder: Amund Leren
E-post: amler@online.no
Mobil: 97178977

Nestleder: Bente Bekken
E-post: bente.bekken@gmail.com

Mobil: 95879475

Kasserer: Bente Horten
E-post: bh@tos.no
Mobil: 90640713

Sekretær: Grete Gløtheim
Adresse: Konstknektveien 80, 7374 Røros
E-post: greteglo@roros.net
Mobil: 92658393

Styremedlem: Bente Ørndal
E-post: bente_rndahl@yahoo.no
Mobil: 45845362

Vara: Per Arne Bjørn
E-post: perarne@perbjorn.no
Mobil: 90012989

Vara: Paul Ulheim

E-post: paul@snohettaregnskap.no

Mobil: 97540001

Jenteansvarlig: Anne Mette Grøtli
Adresse: Kvikne
E-post: amgrotli@hotmail.com
Mobil: 97075344

Kretsutvikler: Leif Vingelen
Adresse: Vingelen
E-post: tollefsa@vingelen.no
Mobil: 91145958


 

Del artikkel