Laglederinstruks

Det er utarbeidet en instruks for lagledere som gjelder ved NC, NM og HL. Dette skal være til hjelp for både gamle og nye lagledere. Dette er også nyttig informasjon for utøvere .

Instruks

Del artikkel