Reserverte overnattinger ifbm HL, JR-cup og SR-cup 2018-2019.

Reserverte overnattinger ifbm HL, JR-cup og SR-cup 2018-2019.

Det mangler oversikt for overnatting HL Oppdal enda da dette fortsatt jobbes med. Det vil bli overnatting ordnet av kretsen her, men dette kommer vi tilbake til så fort det er klart.

Del artikkel