KRAFTIG SATSING I HOLMENKOLLEN

KRAFTIG SATSING I HOLMENKOLLEN

Med Holmenkollen som base inngår Oslo & Akershus Skiskytterkrets og Holmenkollen Biathlon et samarbeid og skaper en unik skiskyttersatsing for ungdom, juniorer og seniorer.

KRAFTIG SATSING I HOLMENKOLLEN

Fra og med sesongen 2019/20 slår vi sammen Team OASSK og Holmenkollen Biathlon og etablerer to team og et eget hospiteringsprogram for klubbaserte utøvere. Kraftsenteret Holmenkollen er etablert.

  • HOLMENKOLLEN BIATHLON - eliteteam
  • HOLMENKOLLEN BIATHLON - rekrutteringsteam
  • HOLMENKOLLEN BIATHLON - hospiteringsprogram

I vedlagte orientering finner dere en beskrivelse av de ulike teamtilbudene.

For rekrutteringsteamet er søknadsfristen 10. 05.2019 kl 23:59

Skriv litt om deg selv, dine ambisjoner, ditt tilholdssted og hvordan du vil bidra i teamet

For Hospiteringsprogrammet se vedlagt presentasjon angående melding om interesse.

 

Last ned filHB_kraftsenter_OASSK_orientering.pdf(1 1 7 8 9kb)

Del artikkel