Kretsting ASSK

Kretsting ASSK

Årets kretsting vil bli avholdt på Sandripstuen den 11.05 kl 18:30

Evt. saker som vil tas opp må leveres til styret innen den 27.04.2015

Del artikkel