LM øst 17.-18. februar 2018

LM øst 17.-18. februar 2018

Det er nå bestemt hvem som blir arrangør av LM øst 17.-18. februar 2018

Østre Toten Skilag arrangerer LM øst i midten av februar i Karidalen. 

Mer info om dette kommer på ØTS sine hjemmesider. 

Del artikkel

Fellestreninger og treneroppfølging på Lillehammer

Fellestreninger og treneroppfølging på Lillehammer

Anders Magnus Bratli vil starte et tilbud for alle utøvere som ønsker fellestreninger og treneroppfølging på Lillehammer.

Tilbudet vil inneholde følgende:

Fellestreninger

2-4 økter pr uke.

- Det vil legges opp til økter hvor det er fordel å ha trener tilstede samt å få matching mot andre utøvere. Dette vil være økter som: hardøkter, testløp, skyteøkter og andre økter hvor det er godt utbytte av å være flere sammen.

Pris: Fellestreninger med trener: 5000,-

 Treneroppfølging

Som trener vil jeg bidra med blant annet:

- Oppstartssamtale med utøveren. Her finner vi ut hva som er viktig for hver enkelt for å ha god fremgang frem til vinteren. Det vil også være viktig for meg som trener å bli litt kjent med hver utøver for å kunne gi gode tilbakemeldinger gjennom sesongen.

- Treningsplanlegging med treningssamtale, månedlig.

- Ukentlig rapportering og justering av treningsplan samt evaluering fortløpende.

- Teknikkøkter på ski og skyting. Direkte oppfølging av hver enkelt utøver.

Pris: Treneroppfølging: 5000,-

 

Det er mulig å være med på et eller begge tilbudene.

 

Trener:

Anders Magnus Bratli. 31 år. Har drevet med skiskyting i Fossum siden jeg var 10 år.

Har gått på NTG Lillehammer, vært på juniorlandslag og rekruttlandslag. Har studert på HiL; Idrett, Pedagogikk, Økonomi og Organisasjon og Ledelse.

Beste resultater fra egen karriere: 3 gull og 1 bronse Jr.VM 2005. Sammenlagtseier Senior NC 2009-10. 4.plass NM Normal 2015.

Har mye erfaring med skader og sykdom og kan «alt» om opptrening etter kortere og lengre avbrekk pga skader og sykdom.

 

For mer informasjon, spørsmål og påmelding ta kontakt med:

Anders Magnus Bratli

andersbratli@hotmail.com

45248866

 

Del artikkel

Teamavtale

Teamavtale

Til informasjon: Det vil komme en revidert versjon på avtalemal for kommersielle team over sommeren.
Avtalemalen legges ut på www.skiskyting.no, når den er godkjent.

Del artikkel

Søk om midler fra Extrastiftelsen

Søk om midler fra Extrastiftelsen

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2018
Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

-          mennesker med funksjonsnedsettelse

-          mennesker med innvandrerbakgrunn

-          mennesker med lav betalingsevne

-          mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist
For prosjekter med oppstart januar 2018: 15. august 2017.

For å bli opprettet som søker
Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. 

Idrettslag og særkretser må i forkant ta kontakt med sitt særforbund for å avklare

-          om særforbundet har mulighet til å støtte idrettslaget økonomisk slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

-          om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets strategiplan.

-          om særforbundet har mulighet til å støtte idrettslaget faglig.

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. desember 2017.  

Søkerkurs 
NIF organiserer gratis søkerkurs (inkl. enkel servering. Reise dekkes av den enkelte): 

-          Tirsdag 30. mai kl. 17.00-20.00, Idrettens Hus, Ekeberg, Oslo

-          Tirsdag 6. juni kl. 13.00-15.30, Kantina, Ullevål stadion, Oslo

 

Påmelding innen uken før:

https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/iva06s0llc

Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no

Du kan søke uten å være med på søkerkurs, men det er nyttig å få all informasjonen om ordningen og prosessen presentert på et søkerkurs. 

Del artikkel

Kvalifisering til skytefinaler under NM rulleskiskyting

Kvalifisering til skytefinaler under NM rulleskiskyting

Kvalifiseringen til skytefinaler under NM rulleskiskyting vil i år foregå ved en 30-30 presisjonstest på 10delt skive.

Årsaken til at vi har endret skytetest for denne kvalifiseringen, er at vi gjennom arbeidet med utviklingstrappa har sett behovet for å øke fokuset på presisjonsskyting og grunnleggende skyteferdigheter fra tidlig alder. Vi ønsker derfor å tydeliggjøre et skjerpet krav til nøyaktighet og presisjon. Beslutningen for å bruke denne testen ble tatt i samråd med team/gymnastrenerne på årets vårmøte. 

Kvalifiseringen gjennomføres som tidligere år ved en skytetest i juni, og en skytetest i august. Mer info om testen, gjennomføring av testen og regler for telling av poeng finner dere her.

NSSF er i prosess med å trykke opp pappblinker som har korrekt mål på diameterne til poengringene, slik at pappblinkene kan brukes i forbindelse med 30-30 test. Vi håper at disse kan være til salg i begynnelsen av juni og vil vi gi beskjed om dette. Før den tid anbefaler vi å kjøpe riktig skive hos for eksempel våpenforhandler eller andre som selger internasjonal skiver.

Del artikkel

Informasjon og påmelding åpen juniorsamling

Informasjon og påmelding åpen juniorsamling

Her er informasjon og link til påmelding for åpen juniorsamling.

Årets juniorsamling finner sted på Natrudstilen- Sjusjøen 23.-28.juni

Oppmøte 23. juni kl 18.00

Avreise 28. juni ca kl. 13.00

Deltakere i klassene 17, 18 og 19 år

Det er plass til 60 deltakere - førstemann til mølla. Hvis det samlingen er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste, send en mail til Åshild. Kontaktinfo finner du nederst på siden.

Samlingen koster kr. 3500,-

Detaljert program, gruppeinndeling og mer utfyllende informasjon vil bli ettersendt pr e-post til deltakerne i juni.

Oppfordrer alle som skal delta til å betale lisens for sesongen 2017/2018 før samlingen starter.

Påmelding skjer her via Eqtiming. Påmeldingen åpner kl 12.00 den 10.mai Anbefaler å bruke en annen nettleser enn Explorer for påmelding. Det er dessverre problemer med påmelding EQtiming. Vi er i dialog for å løse problemet.

Etter du har meldt deg på, må du fylle ut dette skjemaet. (Link fungerer igjen)

Spørsmål rettes til aktivitetskonsulent Åshild Sporsheim på e-post ashild.sporsheim@skiskyting.no, tlf. 99 70 37 52.

Del artikkel