Holdningskampanje skismøring

Holdningskampanje skismøring

Norges Skiskytterforbund har satt i gang en holdningskampanje for å øke bevisstheten rundt skismøring.
Det er svært viktig at vi alle hjelper til med å minimere faren for at personer blir utsatt for den helseskadelige effekten fluor kan medføre.

Per i dag finnes det ikke noe måleinstrument som kan måle hva skiene er smurt med, derfor innfører ikke NSSF et forbud mot fluor.

Norges Skiskytterforbund oppfordrer alle til å arbeide for gode holdninger og kunnskap om skismøring.

Her finner du:

 - plakat: smørevett generelt. Denne er fint om blir hengt opp i klubbhus o.l.

 - Smørevettregler for nasjonale arrangement

 - Avfallsregler for nasjonale arrangement

 Se video om verneutstyr fra Norges Skiskytterforbund

Link til vernemaske

 

 

 


Del artikkel