Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

NSSFs sentrale administrasjon holder til på Ullevaal Stadion, Oslo. Her finner du en oversikt over ansatte samt de ulikes arbeidsoppgaver.

Forbundskontoret
Norges Skiskytterforbund, 0840 Oslo
Telefon: 21 02 90 00 Telefaks: 21 02 90 02
E-post: nssf@skiskyting.no
Besøksadresse: Sognsveien 75A1
Bank: 3000 09 76586    Lisens: 3000 3000 350
Organisasjonsnummer: 971 484 063

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundRakel Rauntun
Generalsekretær

rakel.rauntun@skiskyting.no 
Mobil: 958 64 686

Ansvarsområder:
- Øverste leder administrativt
- Personalansvar
- Budsjettansvar
- Kontaktpunkt mot NIF og andre SF
- Forberedelse og oppfølging av Langtidsplan og styrevedtak
- Klubb- og kretslederkontakt

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundStig Flatebø
Økonomisjef

stig.flatebo@skiskyting.no
Mobil: 959 66 218

Ansvarsområder:
- Utarbeide budsjett i samarbeid med GS
- Føre NSSF regnskap, ferdigstille årsregnskap og kvartalsrapportering
- Lønn og reiseregninger
- Billettansvar World Cup Holmenkollen
- Løperfond
- Forsikrings- og pensjonsavtaler

 


Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundMorten Aa Djupvik
Idrettssjef

morten.djupvik@skiskyting.no
Mobil: 916 83 540

Ansvarsområder:
- Landslagsmodell og -struktur
- Innstille uttakskriterier sammen med utviklingssjef landslag
- Ansvar uttak ihht kriteriene for World Cup og VM
- Personalansvar for elitelandslagstrenerne, smøreteam og helseteam
- Hovedleder for elitelandslagene, og WC/VM lagene
- Overordnet kontakt Olympiatoppen
- Ansvar for ansettelse av trenere og støtteapparat elite


Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundPer-Arne Botnan

Utviklingssjef landslag

per.arne.botnan@skiskyting.no
Mobil: 900 42 212

Ansvarsområder:
- Personalansvar og oppfølging trenere på utviklings- og juniorlandslag, samt lagenes , helse-, smøreteam og øvrig støtteapp
- Coach mot landslagstrenere på utviklings- og juniorlandslag
- Faglig samarbeid skiskytterfilosofi med fagsjef Sport og utvikling
- Ansvar uttak ihht kriteriene for IBU Cup, VM jr, EM
- Ansvar for ansettelse av trenere og støtteapparat på junior- og utviklingslandslag m/ idrettssjef
- Sportslig ansvar YOG 2016
- Hovedansvar for utvikling og oppfølging av kraftsentermodellen
- Sportslig oppfølgingsansvar for Team Statkraft Innlandet, Oslofjord og Midt-Norge

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundArne Idland
Elitecoach

arne.idland@skiskyting.no
Mobil: 934 36 755 

Ansvarsområder:
- Oppfølgingsansvar elitelandslagene etter avtale med idrettssjef
       - Samlinger
       - Konkurranser
       - Samhandling i og mellom prestasjonsgruppene

 

 

 

Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

Magne Vikøren
Markeds- og Kommunikasjonssjef

magne.vikoren@skiskyting.no
Mobil: 928 27 108

Ansvarsområder:
- Hovedansvar for salg og markedsføring i NSSF
- Hovedansvar for medier og kommunikasjon i NSSF
- Hovedansvar for forhandlinger, drift og oppfølging av samarbeidsavtaler
- Hovedansvar for NSSFs kommunikasjonsstrategi og medieplan
- Rådgiver for utøvere, støtteapparat, administrasjon og styre i mediesaker
- Personalansvar for kommunikasjonskoordinator, markedskoordinator og anlegg- og arrangementskonsulent

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundLene Moen Tønnesen
Kommunikasjonskoordinator

lene.moen.tonnesen@skiskyting.no
Mobil: 918 24 049

Ansvarsområder:
- Webredaktør for www.skiskyting.no
- Operativt ansvar for NSFFs hjemmeside, herunder støtte for kretsene og resultatoppdatering
- Ansvar for utsending av PM og innkalling til PK
- Ansvar for profil, bilder, logoer, maler m.m.
- Ansvar for NSSFs tilstedeværelse på sosiale medier


Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

Therese Engebråten
Markedskoordinator

therese.engebraten@skiskyting.no
Mobil: 979 69 281

Ansvarsområder:
- Koordinere og gjennomføre markedsaktiviteter i hht markedsstrategi og markedsplan
- Oppfølging og kvalitetssikring av sponsoravtaler
- Oppfølging av samarbeidspartnere, leverandører og Biathlon Pool
- Utvikling av markedsmateriell
- Medansvar for forbundets tilstedeværelse på sosiale medier
- Koordinere markedsaktiviteter mellom våre samarbeidspartnere og landslagsutøvere
 
 


Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundChristian Gedde-Dahl

Anlegg- og arrangementskonsulent (vikar)

cgd@skiskyting.no
Mobil: 486 00 654

Ansvarsområder:
- Kontakt ifm arrangement og rennarrangører i Norge
- Arrangørkonferanse
- EQ Timing ifm renn
- Hovedterminliste
- Sekretær i Teknisk komité 
- Prosjektleder Sesongstart Skiskyting 
- Hovedansvar NSSFs konkurransereglement
- IBU B-lisens for anlegg
- Anleggsansvarlig med oppfølging av anleggsrådgivere, samt utvikling av materiell
- Nullerklubben

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundJan Gustavsson
Koordinator landslag og logistikk

jan.gustavsson@skiskyting.no
Mobil: 400 60 660

Ansvarsområder:
- Logistikk landslag
- Kontaktpunkt mot Anti-Doping Norge
- Logistikkansvar: Klær og utstyr
- Kontaktpunkt mot leverandører

 

 

Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

Marian Lyngsaunet
Bredde- og rekrutteringssjef

marian.lyngsaunet@skiskyting.no
Mobil: 915 20 548

Ansvarsområder:
- Strategisk og operativt ansvar for krets- og klubbutvikling
Oppfølging av kretsledere, kretsutviklere og jenteansvarlige
- Ansvar for bredde- og rekrutteringsarbeidet i NSSF
- Totalansvar for utdannings- og kompetansearbeidet i NSSF
- Litteraturutvikling
- Medansvar jentesatsing
- Foreldrekurskonsept
- Sekretær i Utviklingskomiteen

Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

Åshild Sporsheim
Aktivitetskonsulent

ashild.sporsheim@skiskyting.no
Mobil: 997 03 752

Ansvarsområder:
- Fagansvar utdanning og kompetansearbeid og trenerutdanning
- Sunn Jenteidrett
- Totalansvar Statkraft Young Star, sentrale og regionale samlinger, samt Statkraft Young Star konkurransen
- Trenerkurs
- Sportsadmin og min idrett
- Åpen juniorsamling
- Jentesamling
- Arrangementstøtte nasjonale konkurranser og World Cup

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundRoar Nilsen
Konsulent bredde og anlegg (30%)

roar.nilsen@skiskyting.no
Mobil: 934 36 750

Ansvarsområder:
- Opptak av nye lag/klubber i NSSF
- Utstyrsordninger
- Fritak militærtjeneste
- Idrettsregistreringen
- Spillemidler til utstyr
 

 Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundTora Berger
Prosjektleder Spenning i Sikte

tora.berger@skiskyting.no

Ansvarsområder:
- Roadtrip med Spenning i Sikte
- Rekrutteringsprosjekt 

 

 

 

 

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundKnut Kuvaas Brevik

Prosjektleder NSSFs utviklingstrapp 

knut.kuvasbrevik@skiskyting.no
Mobil: 476 45 656

 

 

 

 

 

 


Del artikkel