Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

NSSFs sentrale administrasjon holder til på Ullevaal Stadion, Oslo. Her finner du en oversikt over ansatte samt de ulikes arbeidsoppgaver.

Forbundskontoret
Norges Skiskytterforbund, 0840 Oslo
Telefon: 21 02 90 00 Telefaks: 21 02 90 02
E-post: nssf@skiskyting.no
Besøksadresse: Sognsveien 75A1
Bank: 3000 09 76586    Lisens: 3000 3000 350
Organisasjonsnummer: 971 484 063

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundRakel Rauntun
Generalsekretær

rakel.rauntun@skiskyting.no 
Mobil: 958 64 686

Ansvarsområder:
- Øverste leder administrativt
- Personalansvar
- Budsjettansvar
- Kontaktpunkt mot NIF og andre SF
- Forberedelse og oppfølging av Langtidsplan og styrevedtak
- Klubb- og kretslederkontakt

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundStig Flatebø
Økonomisjef

stig.flatebo@skiskyting.no
Mobil: 959 66 218

Ansvarsområder:
- Utarbeide budsjett i samarbeid med GS
- Føre NSSF regnskap, ferdigstille årsregnskap og kvartalsrapportering
- Lønn og reiseregninger
- Løperfond
- Forsikrings- og pensjonsavtaler

 


Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundPer-Arne Botnan

Idrettssjef

per.arne.botnan@skiskyting.no
Mobil: 900 42 212

Ansvarsområder:
- Landslagsmodell og -struktur
- Innstille uttakskriterier sammen med utviklingssjef landslag
- Ansvar uttak ihht kriteriene for World Cup og VM
- Personalansvar for elitelandslagstrenerne, smøreteam og helseteam
- Hovedleder for elitelandslagene, og WC/VM lagene
- Overordnet kontakt Olympiatoppen
- Ansvar for ansettelse av trenere og støtteapparat elite

  

Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

Therese Engebråten
Markedskoordinator - mammapermisjon frem til juni 2018 

therese.engebraten@skiskyting.no
Mobil: 979 69 281

Ansvarsområder:
- Koordinere og gjennomføre markedsaktiviteter i hht markedsstrategi og markedsplan
- Oppfølging og kvalitetssikring av sponsoravtaler
- Oppfølging av samarbeidspartnere, leverandører og Biathlon Pool
- Utvikling av markedsmateriell
- Ansvarlig for NSSFs tilstedeværelse på sosiale medier
- Koordinere markedsaktiviteter mellom våre samarbeidspartnere og landslagsutøvere


Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundVegar Rolfsrud

Anlegg- og arrangementskonsulent

vegar@skiskyting.no
Mobil: 976 93 662

Ansvarsområder:
- Kontakt ifm arrangement og rennarrangører i Norge
- Arrangørkonferanse
- EQ Timing ifm renn
- Hovedterminliste
- Sekretær i Teknisk komité 
- Prosjektleder Sesongstart Skiskyting 
- Hovedansvar NSSFs konkurransereglement
- IBU B-lisens for anlegg
- Anleggsansvarlig med oppfølging av anleggsrådgivere, samt utvikling av materiell
- Nullerklubben

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundJan Gustavsson
Koordinator landslag og logistikk

jan.gustavsson@skiskyting.no
Mobil: 400 60 660

Ansvarsområder:
- Logistikk landslag
- Kontaktpunkt mot Anti-Doping Norge
- Logistikkansvar: Klær og utstyr
- Kontaktpunkt mot leverandører

 

 

Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

Marian Lyngsaunet
Bredde- og rekrutteringssjef

marian.lyngsaunet@skiskyting.no
Mobil: 915 20 548

Ansvarsområder:
- Strategisk og operativt ansvar for krets- og klubbutvikling
Oppfølging av kretsledere, kretsutviklere og jenteansvarlige
- Ansvar for bredde- og rekrutteringsarbeidet i NSSF
- Totalansvar for utdannings- og kompetansearbeidet i NSSF
- Litteraturutvikling
- Medansvar jentesatsing
- Foreldrekurskonsept
- Sekretær i Utviklingskomiteen

Administrasjonen i Norges Skiskytterforbund

Åshild Sporsheim
Aktivitetskonsulent

ashild.sporsheim@skiskyting.no
Mobil: 997 03 752

Ansvarsområder:
- Fagansvar utdanning og kompetansearbeid og trenerutdanning
- Sunn Idrett
- Totalansvar Young Star, sentrale og regionale samlinger, samt Young Star konkurransen
- Trenerkurs
- Sportsadmin og min idrett
- Åpen juniorsamling
- Jentesamling
- Arrangementstøtte nasjonale konkurranser og World Cup

 

 

Administrasjonen i Norges SkiskytterforbundKnut Kuvaas Brevik

Prosjektleder NSSFs utviklingstrapp 

knut.kuvasbrevik@skiskyting.no
Mobil: 476 45 656

 

 

 

 

 

 


Del artikkel