Styret i Norges Skiskytterforbund

Forbundsstyret består av president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret 2018-2020 ble valgt på NSSFs 20. ordinære forbundsting 3.juni.2018. Styret velges for 2 år av forbundstinget.

Styret i Norges Skiskytterforbund

President:
Gjermund Hol

Blåklokkvegen 11, 9325 Bardufoss

Tlf: 901 09 049
Mail:gjermund@ghnett.no

Ansvarsområder:

- Overordnet strategisk helhetsansvar
- Representere NSSF nasjonalt og internasjonalt
- Media
- Toppidrett 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundVisepresident organisasjon:
Heidi Skaug

Langhauan 11, 6320 Isfjorden
Tlf: 924 00 245
E-post: heidiskaug2009@hotmail.com

Ansvar for Region Midt - MRSSK
Ansvarsområder:
- Organisasjon
- Nestledereder UK
- Kompetanse/trenerkurs
- NSSF utviklingstrapp
- Kommunikasjon/informasjon
- Bredde- og utviklingsprosjekt


  

Styret i Norges SkiskytterforbundStyremedlem:
Lisbeth Gederaas

Remyrvn 74, 7506 Stjørdal
Tlf: 907 57 576
E-post: lisbeth.gederaas@gmail.com

Ansvar for Region Midt - NTSSK, STSSK
Ansvarsområder:
- Medlem UK
- Barne- og ungdomsidrett
- Rekruttering
- Samarbeid VGS og høgskoler

 

 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundStyremedlem: 
Arne Horten

Øvre Dalsbygdvn 61, 2550 Os i Østerdalen
Tlf: 901 05 593
E-post: arne.horten@infonett.no 

Ansvar for Region Øst/østre del - NØSSK
Ansvarsområder:
- nesteleder Teknisk komité (TK)
- Anlegg
- Arrangement
- NSSF konk.regler
- TD oppfølging

 

 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundStyremedlem 

Tore Rynning-Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Norges Skiskytterforbund

Styremedlem 

Bjørn Tore Årevik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundVaramedlem 

Bjørn Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Norges SkiskytterforbundVaramedlem 

Marie Hov 

 Del artikkel