Coaching og ledelse

Coaching og ledelse er et utdanningsprogram for yngre ledere.

Utdanningsprogrammet er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole.

Her gis yngre ledere i idretten en god lederutdanning, som de bruker videre i sitt verv/ arbeid i norsk idrett. Utdanningen er en gylden mulighet til å satse på dyktige unge mennesker!

Lederutdanningen er praktisk og teoretisk og studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon. Studentene gjennomfører studiepraksis i eget virke. I denne praksisen blir de fulgt opp av en egen coach. Studiet gir 20 studiepoeng.

Mer informasjon om innholdet i studiet finner du på hjemmesiden til Norges Idrettsforbund og Norges idrettshøgskole.

Coaching og ledelse

Del artikkel