Trener 1

Kursmål:            
Utdanne trenere for nybegynnere 11-14 år.

Målgruppe:        
Foresatte, tidligere aktive, ungdommer, ledere og andre.

Gjennomføring:
Anbefales gjennomført som 10 treningsøkter. T1 er i stor grad et praktisk kurs og følger opplegget på Skiskytterskolen. Det er mulig å ta bare skytedelen 14 timer eller langrennsdelen 12 timer eller begge deler.

Moduloversikt: 

- Innføringskurs
- Skytestilling og teknikk
- Kombinasjonstrening og konkurranse
- Trenerrollen
- Skigøy på barmark
- Skigøy på snø

Litteratur:         
Hefte Skiskytterskolen og hefte T1 langrenn, bestilles hos Idrettsbutikken.

Godkjenning:
Etter gjennomført kurs fås Trener 1-bevis. Deltakernes personalia sendes roar.nilsen@skiskyting.no.

Del artikkel