Generelt er det viktig at de som holder skiskytterskolen forbereder utstyr og anlegg slik at det ikke går med unødvendig tid til logistikk underveis, og at mest mulig tid blir brukt til aktivitet. I den forbindelse er det lurt å planlegge leksjonene og gjøre klart det en trenger av utstyr på forhånd. Pass på å legge inn litt ekstra tid slik at en får til å møte utøvere og foreldre på en god måte når de ankommer skiskytterskolen.  

Forberedelse av våpen før skiskytterskolen: 

 1. Puss og gå gjennom våpnene som skal brukes på skiskytterskolen. 
  Slik sikrer en at våpnene har god funksjon, og at skruer, sikter og annet utstyr sitter fast. 
 1. Ta av unødvendige reimer og seler
  På skiskytterskolen skyter utøverne med bukk, og da kan ofte reimer og seler være forstyrrende og ødelegge for måten våpenet skal ligge på bukken. 
 1. Skyt inn våpnene som skal brukes 

Det kan være lurt å skyte inn våpnene/klubbvåpnene som skal brukes på forhånd. Da slipper en tilfeller der våpnene har treffpunkt langt utenfor blink, og en må bruke lang tid på å skru inn geværene til deltakerne på leksjonene. En måte å gjøre dette enkelt på er at en fra klubben skyter med bukk på en pappskive mens en følger med i kikkert. Da kan en justere etter hvert skudd, og det går forholdsvis raskt å grovinnskyte geværene som skal brukes på skiskytterskolen. 

 1. Visiter våpnene 

Husk å visitere våpnene og se over at det ikke er skudd i noen av magasinene.  

Tips til første kveld

Tipsene avhenger av hvilke fasiliteter en har til rådighet, så her gjelder det å tilpasse så godt en kan. Har ikke klubben noe sted å være innendørs, er det bare å tilpasse opplegget for gjennomføring utendørs. 

 1. Det kan være lurt å sette opp bord slik at foresatt/foresatte sitter sammen med utøveren. Legg frem skiskytterskolehefter på bordene.  
 1. Har klubben våpen av ulik størrelse kan det være lurt å sette opp våpnene etter størrelse i et stativ eller mot en vegg.  
 1. Etter å ha gjennomført introduksjonen og sikkerhetsreglene kan det være fint å fordele våpnene som skal brukes pr. utøver ut ifra høyde. Skal geværet brukes av to utøvere bør disse være omtrent like store. Våpnene som brukes og grovjusteres til utøverne første kveld bør nummereres eller navnsettes slik at utøverne kan bruke samme gevær gjennom hele skiskytterskolen.   
 1. Grovjustering av våpnene kan skje ved tørrtrening innendørs eller utendørs. Ofte vil noen av justeringene skje ut ifra hvordan utøverne evner å sikte. Det trenger ikke alltid å være lett. Forbered derfor noe som kan brukes til å blende et øye. F.eks noen buffer eller «sjørøverlapper». Ha også med relevant verktøy som kan brukes til å forkorte/forlenge våpenet (justering av kolbekappa) og diopterets posisjon. 

Trening utendørs

Vær fleksibel i forhold til været, og ha en plan B. Skal det vise seg at været er veldig dårlig, er det viktig å gjøre endringer slik at det blir en best mulig opplevelse for utøverne. Har man mulighet til å trekke inn kan det være lurt. Husk å ha tørrtreningsblinker klare hvis det skulle bli nødvendig. Endring av leksjonene slik at skytedelen blir komprimert kan også noen ganger være et alternativ. En bør også informere om hva som er hensiktsmessig å bruke av klær og sko. Det å ha med to par hansker kan være lurt hvis det blir veldig vått eller kaldt.