Vi har laget en power point som man kan bruke første kveld.

Ønsker man å legge til mer info i powerpointen er det bare å gjøre det.

Det må skrives under på et egenerklæringsskjema for å bekrefte at sikkerhetsreglene er gjennomgått. Vi anbefaler å skrive ut dette til første kveld, og få underskrifter så fort sikkerhetsopplæringen er gjennomført.

Tips til første kveld

Tipsene avhenger av hvilke fasiliteter en har til rådighet, så her gjelder det å tilpasse så godt en kan. Har ikke klubben noe sted å være innendørs, er det bare å tilpasse opplegget for gjennomføring utendørs. 

  1. Det kan være lurt å sette opp bord slik at foresatt/foresatte sitter sammen med utøveren. Legg frem skiskytterskolehefter på bordene.  
  2. Har klubben våpen av ulik størrelse kan det være lurt å sette opp våpnene etter størrelse i et stativ eller mot en vegg.  
  3. Etter å ha gjennomført introduksjonen og sikkerhetsreglene kan det være fint å fordele våpnene som skal brukes pr. utøver ut ifra høyde. Skal geværet brukes av to utøvere bør disse være omtrent like store. Våpnene som brukes og grovjusteres til utøverne første kveld bør nummereres eller navnsettes slik at utøverne kan bruke samme gevær gjennom hele skiskytterskolen.   
  4. Grovjustering av våpnene kan skje ved tørrtrening innendørs eller utendørs. Ofte vil noen av justeringene skje ut ifra hvordan utøverne evner å sikte. Det trenger ikke alltid å være lett. Forbered derfor noe som kan brukes til å blende et øye. F.eks noen buffer eller «sjørøverlapper». Ha også med relevant verktøy som kan brukes til å forkorte/forlenge våpenet (justering av kolbekappa) og diopterets posisjon.