Klubben

Vi anbefaler at utøver/foresatt tar kontakt med den lokale klubben, og gjør seg kjent med klubbens aktivitetstilbud. Det er viktig at både utøver, foreldre og klubben får en positiv opplevelse, det er derfor viktig å ta seg tid til å avklare forventninger på forhånd, før første aktivitet/trening.

Utøveren må være ærlig på hva sin funksjonsnedsettelse innebærer, hva som trengs av utstyr, og hva utøveren trenger hjelp til før, under og etter aktivitet. Sikkerhetsregler skal gjennomgås av trener/e fra den lokale klubben, og er obligatorisk for både utøver og foresatte.

Klubber i Norge opererer med medlemskontingent og treningsavgifter, alle utøvere også med funksjonsnedsettelse skal behandles på lik linje og betaler også medlemskontingent og treningsavgift.

LES MER: Her finner du oversikt over skiskytterkretser og -klubber i Norge. 

Tilrettelegginger

I skiskyting kan en være med som stående og sittende. Hvis en er sittende utøver benyttes en skikjelke. Utøvere som har en synsnedsettelse eller er blind kan skyte med lydvåpen. Det finnes flere typer anlegg en kan bruke til hjelp for å holde våpenet.

Det er ikke sikkert at hverken klubben eller utøverne har det utstyret som skal til, da er det viktig å avklare hvem som tar kontakt med skiskytterforbundet for å få hjelp.

Anbefaling

Vi anbefaler unge utøvere å starte å skyte med vanlig skiskyttergevær 22 kcal. med anlegg, og trene/konkurrere i den ordinære virksomheten. For alle utøvere som er med på skiskyting kreves det at en foresatt er med på aktivitet der våpen blir brukt. En del individuelle tilpasninger er naturlig å gjøre for at ting skal fungere. I 16 årsalderen kan det være aktuelt å tenke på om en skal klassifisere seg for internasjonal deltakelse.

Klassifisering

Det er laget ett internasjonalt felles regelverk for klassifisering i både skiskyting og langrenn, og det er per i dag Norges skiforbund (NSF) som har kompetanse på dette området.

Konkurranser nasjonalt

Alle skiskytterkonkurranser i Norge skal legge til rett for ulike syns- og bevegelseshemmede. Påmelding til renn gjøres direkte til arrangør der hvor det ikke er allerede ligger inne i påmeldingsskjemaet til EQ Timing.

I para-skiskyting er det klasser for syns- og bevegelseshemmede. Innenfor disse er det ulike klasser ut ifra funksjonsnedsettelsen. I skiskyting gjelder samme klassifisering som i langrenn. Utøvere som ikke er klassifisert kan nasjonalt delta i åpen FH klasse. Beskrivelse av de ulike klassene finnes på Skiforbundets sider
klasser-i-langrenn.pdf (skiforbundet.no)

Konkurranser internasjonalt

Internasjonalt konkurrerer stående og sittende utøvere med luftgevær på blinker med 13mm diameter på 10 m hold. Synshemmede bruker lydgevær med laserteknologi. Det konkurreres i sprint, normalprogram og en variant av supersprint i egnede traseer. Det skytes kun i liggende stilling, -med reim, anlegg eller frihånd ettersom hvilken type funksjonshemming utøveren har. Konkurransene foregår uten børse på ryggen, og det skytes kun i liggende stilling. For utviklingshemmede eksiterer det pr dags dato ingen form for konkurranse.

Regelverk internasjonalt

Internasjonalt er regelverket gitt av IPC (International Paralympic Committee) regelverket støtter seg i stor grad på International Biathlon Unioun (IBU) og Federation International Ski (FIS) sine reglement, men har naturligvis noen særregler.

Vi samarbeider med Norges Skiforbund, for mer utfyllende info se skiforbundets nettsider

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt Jens Schjerven i Norges Skiskytterforbund:
Mobil: 932 62 923
jens.schjerven@skiskyting.no