Vi vil bo sammen på en stor hytte, Peerstunet som ikke ligger langt fra World Cup arenaen. 
Her vil trenere/ledere samt noen ledsagere bo sammen med deltakerne. 
Vi vil ivareta alt av bespisning. 
Allergier meldes inn ved påmelding.