1. Fyll ut samarbeidsavtalen for AS, inkludert vedleggene.
  Obligatoriske vedlegg:
  Vedlegg 1 – Instruks for styringsgruppen
  Vedlegg 2 – Styringsgruppe og styremedlemmer i AS
  Vedlegg 4 – Løpere som deltar på teamet
  Vedlegg 5 – Part i avtalen (dvs. klubber som har løpere på teamet)
  + send inn Erklæring for styremedlemmer og Erklæring for ansatte og oppdragstakere (lastes ned på denne siden)
  + send inn vedtekter (NSSF standard vedtekter for team lastes ned på denne siden)
 2. Sett dere inn i ansvarsfordelingen mellom styret i AS-et og styringsgruppen. Kort fortalt, AS-et drifter teamet (se pkt. 7 i samarbeidsavtalen), og styringsgruppen påser at AS-et etterlever teamavtalen og opptrer i henhold til idrettens regler og behandler saker ved behov (se vedlegg 1 – Instruks for styringsgruppen).
 3. Bestem hvem som skal sitte i styringsgruppen og hvem som skal være styremedlemmer i AS-et. Merk at både styringsgruppen og styret i AS-et kan ha samme leder og medlemmer kan overlappe. Vi anbefaler at styringsgruppen inneholder personer som representerer klubber som har løpere på teamet (parter i avtalen).
 4. Sørg for at alle aktuelle personer signerer «Erklæring for styremedlemmer» og «Erklæring for ansatte og arbeidstakere».
  Selskapets eier, styremedlemmer, ansatte og eventuelt oppdragstakere skal være medlem av et idrettslag tilsluttet NSSF. (Se pkt. 2 i avtalen).
 5. Vedtekter. Bruk NSSF sine standard vedtekter for team (lastes ned på denne siden).