Skiskytterforbundet deler ut teamstøtte til alle team som har godkjent avtale for sesongen 2022-23.

NSSF disponerer kr 500 000 som skal fordeles solidarisk til alle team basert på antall utøvere som går i 20-22-årsklassen og senior.

Teamene vil motta midlene før 31.12.2022.

Tilbakemeldingene NSSF har fått via dialog med teamene er at støtteordningen blir godt mottatt av de som mottar støtte. De teamene som ikke har løpere i årsklassene 20-22 år og senior, ønsker naturlignok også støtte fra NSSF.  NSSF disponerer 500 000 kroner for sesongen 2022-23 (regnskapsåret 2022) som kan benyttes til teamstøtte. Summen er vedtatt i budsjett, så hvis midlene skal fordeles på flere årsklasser / team, så vil det bety mindre støtte pr utøver / muligens støtteordningen vannes noe ut, da summen blir noe mindre pr team/ fordelt på en annen måte enn sesongen 2021-22.

For å få støtte fra NSSF må følgende kriterier ivaretas:

  • Utøver må ha betalt lisens før tilskudd blir overført
  • Teamavtale for sesongen 2022-23 må være godkjent av NSSF


Dersom du har spørsmål om tildeling av teamstøtte, ta kontakt med aktivitetskonsulent i NSSF – Varja Solt på varja@skiskyting.no