Anleggsrådgivere

Anleggsrådgiverne står til disposisjon ved spørsmål, befaring og lignende i anleggssaker.

Rådgiverne dekkes av sentrale anleggsmidler innenfor avsatt budsjett, slik at tjenesten i størst mulig grad skal være gratis for klubbene (dette belastes altså ikke kretsenes utviklingsmidler).

Ta kontakt med Christian Gedde-Dahl ved behov for anleggsrådgiver:
Mobil: 486 00 654
E-post: christian@skiskyting.no

Anleggsveileder fra 2007 langrenn og skiskyting

Anleggsveilederen fra 2007 gir en innføring i bygging og drift av anlegg for langrenn og skiskyting. Den er basert på stoff fra tidligere publikasjoner, bestemmelser fra de internasjonale forbundene og erfaringer fra anlegg som er bygget i Norge. Målgruppen er eiere, planleggere og driftere av anleggene. Den kan også brukes til undervisning og som oppslagsverk.

Anleggsveileder

Beskrivelse av lysanlegg i løyper og på skivene finnes i Anleggsveilederen.
For lys på standplass anbefales følgende:

  • Minimum 15-20 LUX
  • Monteres i stolpe med høyde ca.7 meter
  • Stolpene plasseres ca 13 meter bak forkant av standplass
  • Avstand mellom stolpene maks 30 meter

Anleggsveileder for skytebane

Kulturdepartementet, Det frivillige skyttervesen, Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skytterforbund og Norges Skiskytterforbund har laget en felles veileder for skytebane.

VEILEDER SKYTEBANE FRA 2019

Instruks – skytebane

Her finner du et eksempel på instruks for skytebane på skianlegg: Eksempel på instruks

Anleggsregister

Alle skiskytteranlegg skal registres i registeret på anlegg.skiskyting.no. Husk å meld inn endringer også ved oppgradering av anlegget. Les mer om Anleggsregisteret her: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nyttig-informasjon/anleggsregister/

IBU OC Guidelines

Nyttig dokument fra IBU med gode illustrasjoner som dekker de fleste krav til skiskytteranlegg og arrangementer.

IBU OC Guidelines

Reguleringsplan

Her finner du eksempel på reguleringsplan for skiskytteranlegg med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser.
Du finner også eksempel på støysonekart og støyrapport i forbindelse med regulering.
Eksemplene er hentet fra anlegget ved Meråker videregående skole

Reguleringsplan:
Støysonekart og støyrapport i forbindelse med regulering:

Snøkompetansesenteret

Skiidrettens senter for praktisk kompetanse i produksjon, lagring, preparering, bevaring og behandling av snø. https://snøkomptetanse.no/

Norges Skiforbund Anleggsweb

https://www.skiforbundet.no/fagportal/anleggsweb/

Gode Idrettsanlegg

https://www.godeidrettsanlegg.no/