Bama Young Star er en konkurranse som gjennomføres ifm World Cup Holmenkollen hvert år. NRK sender deler av konkurransene med Andreas Stabrun Smith i kommentatorbua og med seg på standplass har han som alltid Ola Lunde. På denne siden vil dere finne all info om kvoter og kvalifisering til Bama Young Star, samt mer praktisk informasjon vil komme tettere opptil arrangementet. Vi ønsker dere alle lykke til!

Uttakskriterier Bama Young Star 2022

I og med at Hovedlandsrennet 2021 ikke ble gjennomført grunnet Covid-19, så blir ikke resultatene fra dette arrangementet iberegnet i kvotefordelingen pr region for sesongen 2021-22.

Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:
1. Antall lisenser i klasse J/G14 og J/G15 år i sesongen 2020-21. Regionene får tildelt inntil 30 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
2. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1, skal plassen tas fra den regionen med høyest prosentvis antall lisenser. (pkt 2).

Kriterier for kvalifisering:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Hvis to eller flere løpere har likt sammenlagt plassiffer og noen av disse har to like plassiffer der ett av disse skal strykes, skal det strykes plassiffer slik at flest mulig tellende renn der alle har deltatt teller i sammenlagt sluttid.
Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.

Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region. Frist for uttak av utøvere pr region vil komme på et senere tidspunkt på denne siden her.

RegionAntall jenterAntall gutter
Nord32
Vest43
Sør23
Midt55
Øst1517
Oversikt kvoter pr region til Bama Young Star – kvalifisering

Sammenlagtlister

Norges Skiskytterforbund har et samarbeid med EQ Timing og de lager en sammenlagtliste pr region som blir automatisk oppdatert når et renn er gjennomført i EQ Timing.

Det er 4 av 6 individuelle konkurranser som teller og for å være kvalifisert for å gå Bama Young Star, må utøveren gå minimum 4 av konkurransene. For region nord er det 3 av 6 renn som teller og utøveren må gå minimum 3 av konkurransene.
1) Plassiffer i de individuelle konkurransene beskrevet under her legges til grunn for uttaket, basert på en rangeringsliste for utøverne pr. region. Det er en sammenlagtliste for jenter 15-16år samlet og for gutter 15-16år samlet.
2) De fire beste plassifferer for den enkelte utøver, teller sammenlagt, hvor samlet lavest plassiffer blir tellende (tre beste for utøvere i region nord)
3) Er utøverne likt på plassiffer er det samlet sluttid i tellende konkurranser som begge/alle har deltatt i.
4) Er utøverne fortsatt likt er det beste plassiffer sammenlignet med hverandre som teller, deretter nest beste plassiffer osv.

RegionJenterGutter
NordJ15-16årG15-16år
VestJ15-16årG15-16år
SørJ15-16årG15-16år
MidtJ15-16årG15-16år
ØstJ15-16årG15-16år
Sammenlagtliste Bama Young Star kvalifisering

Oversikt uttaksrenn

Region nord

Bama Kvalfossprinten 29.-30. januar Holmenkollen
Hovedlandsrennet 18.-19. februar Holmenkollen
LM nord4.-5. marsTromsø


Region vest

Bama Kvalfossprinten 29.-30. januar Holmenkollen
Hovedlandsrennet 18.-19. februar Holmenkollen
LM vest 5.-6. mars Volda


Region sør:

Bama Kvalfossprinten29.-30. januarHolmenkollen
Hovedlandsrennet18.-19. februarHolmenkollen
LM Sør5.-6. marsFeed (Figgjo IL)


Region midt

Bama Skiskytterfestival Trondheim16. januarSaupstad
Martin Stokken5. februar Byåsen
Hovedlandsrennet18.-19. februarHolmenkollen
LM midt5.-6. mars Stiklestad


Region øst

Bama Kvalfossprinten 29.-30. januar Holmenkollen
Hovedlandsrennet 18.-19. februar Holmenkollen
LM øst / Bama Bjerke Skiskytterfestival 5.-6. marsBjerke, Maura