Regionsinndeling

Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal, Oslo/Akershus
Region Sør: Rogaland, Agder
Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane
Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark    

Regionskvoter

Jenter Gutter
Sør 2 3
Øst 17 13
Vest 3 3
Midt 5 6
Nord 3 5

Region Sør
4.-5. februar Kvalfoss Sprinten, 2 renn
11.-12. februar LM, 2 renn
24.-25. februar HL, 2 renn

4 av 6 renn vil være tellende

Region Øst
4.-5. februar Kvalfoss Sprinten, 2 renn
11.-12. februar LM (Veldre sag), 2 renn
24.-25. februar HL, 2 renn

4 av 6 renn vil være tellende

Region Vest
4.-5. februar Kvalfoss Sprinten, 2 renn
11.-12. februar LM, 2 renn
24.-25. februar HL, 2 renn

4 av 6 renn vil være tellende

Region Midt
Meråker 4. desember Sprint
Trondhjems 22. jan Fellesstart
Molde 11. feb Normal
Molde 12. feb Sprint
Meråker 25. februar Normal
Meråker 26. februar Sprint

4 av 6 renn teller for kvalifisering (avlyses ett renn, så teller 3 av 5)

Region Nord
4.-5. februar Kvalfoss Sprinten, sprint og normal
24.-25. februar HL, sprint og normal

Uttakskriterier for region Nord:
Plassiffer i de individuelle løpene legges til grunn for uttaket basert på en rangeringsliste for løpere tilhørende region Nord. Det utarbeides en rangeringsliste for gutter 15-16 år samlet, og en rangeringsliste for jenter 15-16 år samlet.

De to beste plassiffer for den enkelte teller sammenlagt, hvor samlet laveste plassiffer blir tellende.
Er utøverne likt, er det samlet tid i tellende konkurranser som begge har deltatt i.
Er utøverne fortsatt likt, er det beste plassiffer sammenlignet med hverandre som teller, deretter nest beste plassiffer osv.