Arrangement Sted Fellesstart  Dato
Statkraft Young Star Holmenkollen gutter – jenter 18. mars 2010
Statkraft Young Star Trondheim gutter – jenter 21. mars 2009
Statkraft Young Star

Holmenkollen
Blinkfestivalen

avlyst
gutter – jenter
15. mars 2008
29. juli 2008
Statkraft Young Star Holmenkollen gutter – jenter 10. mars 2007
Young Star Holmenkollen gutter – jenter 25. mars 2006
Ungdomsrenn Holmenkollen gutter – jenter 11. desember 2004
Ungdosmrenn Holmenkollen gutter – jenter 13. mars 2004