Foreløpig er hovedkilden til alle data fra Kulturdepartementet sitt register. Vær oppmerksom på at det kan være anlegg som er nedlagt eller aldri blitt registret i Kulturdepartementet sitt register.

Vi ønsker nå hjep fra hele skiskytter-Norge med å fylle inn informasjon på anlegg dere kjenner til. Vi ønsker så mye detaljer på alle anlegg som mulig. Er det rulleskiløype? Hvilke skiver er installert i anlegget? Hvor mange skiver er det? Har dere lysløype? Alt dette ønsker vi inn på anlegg.skiskyting.no

Målet er å lage et register som kan være til hjelp for alle tilknyttet norsk skiskyting med alt fra å finne gode anlegg for trening på ferie eller være et verktøy for hele organisasjonen rundt arrangementer og treninger.

Hvordan kan du bidra?

Bidra ved å søke opp anlegg du kjenner til, trykk på markøren i kartet og all registrert informasjon om anlegget kommer opp. Nede under informasjonen står det “Meld endringer”. Trykk på den knappen og meld inn det du har kjennskap til.

Manglende anlegg

Det kan dessverre forekomme, da sender du en e-post til vegar@skiskyting.no med navn og posisjon på anlegget, så skal vi legge det inn med en gang.