Les mer om fremgangsmåten for å realisere drømmen om nytt anlegg her: https://skiskyting.no/anlegg/anleggsutbygging/hvordan-realisere-anleggsdrommen/

Anleggsrådgivere

Anleggsrådgiverne står til disposisjon ved spørsmål, befaring og lignende i anleggssaker. Rådgiverne dekkes av NSSF slik at tjenesten i størst mulig grad skal være gratis for klubbene.

Ta kontakt med Vegar Rolfsrud ved behov for anleggsrådgiver:
Mobil: 976 93 662
E-post: vegar@skiskyting.no

Anleggsveileder fra 2007 for langrenn og skiskyting

Anleggsveilederen fra 2007 gir en innføring i bygging og drift av anlegg for langrenn og skiskyting. Den er basert på stoff fra tidligere publikasjoner, bestemmelser fra de internasjonale forbundene og erfaringer fra anlegg som er bygget i Norge. Målgruppen er eiere, planleggere og driftere av anleggene. Den kan også brukes til undervisning og som oppslagsverk.

Anleggsveileder

Beskrivelse av lysanlegg i løyper og på skivene finnes i Anleggsveilederen, men er dessverre noe utdatert. Benytt LED lys fremfor det som står oppgitt i veilederen.

Anbefaling lys på standplass:

  • Minimum 15-20 LUX
  • Monteres i stolpe med høyde ca.7 meter
  • Stolpene plasseres ca 13 meter bak forkant av standplass
  • Avstand mellom stolpene maks 30 meter

Anbefaling lys på skivene:

  • Minimum 500 LUX
  • Anbefaller 1000 LUX

Anleggsveileder for skytebane

Kulturdepartementet, Det frivillige skyttervesen, Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skytterforbund og Norges Skiskytterforbund har laget en felles veileder for skytebane.

VEILEDER SKYTEBANE FRA 2019

Instruks – skytebane

Her finner du et eksempel på instruks for skytebane på skianlegg: Eksempel på instruks

IBU OC Guidelines

Nyttig dokument fra IBU med gode illustrasjoner som dekker de fleste krav til skiskytteranlegg og arrangementer.

IBU OC Guidelines

Huskeliste for utbygging

En slags huskeliste for ulike elementer man må hensyntas i utbyggingen av anlegg: https://skiskyting.no/anlegg/anleggsutbygging/huskeliste-for-utbygging/

Anleggsregister

Alle skiskytteranlegg skal registres i registeret på anlegg.skiskyting.no. Husk å meld inn endringer også ved oppgradering av anlegget. Les mer om Anleggsregisteret her: https://skiskyting.no/anlegg/anleggsregister/

Reguleringsplan

Her finner du eksempel på reguleringsplan for skiskytteranlegg med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser.
Du finner også eksempel på støysonekart og støyrapport i forbindelse med regulering.
Eksemplene er hentet fra anlegget ved Meråker videregående skole

Støysonekart og støyrapport:

Støyrapport

Støysonekart