Før man starter

 • Viktig at klubben har er enig og det ideelle er at det er forankret gjennom et styrevedtak i hovedlaget / skiskyttergruppa.
 • Hvilke behov klubben har for fasiliteter
 • Valg av område for skistadion

Skytebane

 • Vurder skyteretning med tanke på sol, vind og topografi: Nordlig retning er å foretrekke
 • Sikkerhetsmessige forhold
  • Opprett dialog med våpenkontoret hos politiet
 • Miljømessige forhold:
  • Blyoppsamling
  • Oppsamling av hylser: Asfaltkant fra muren og 2,5 meter frem mot skivene
 • Alle anlegg trenger ikke 30 skiver, men man bør se etter områder hvor man kan enkelt utvide fra f.eks 10 skiver til noen flere på sikt hvis rekrutteringen blir god

Rennteknisk

 • Anlegget bør være kompakt start, mål, skytebane og strafferunde
 • Plassering av inn og utgående løyper
 • Plassering av start og målområde
 • Plassering av strafferunde
 • Adkomst for trenere/utøvere/media til og fra skytebanen
 • Plassering av mål og start på stadionområde
 • Løype til innskyting med puls
 • Klargjøringsområde (glitest og oppvarming) med kort avstand til start og mål
 • Toaletter med krot vei til start
 • Plassering av utstyrskontroll og andre sikkerhetskontroller
 • Plass for lagring av oppvarmingsklær nært start/mål
 • Planfri inn/utgang for utøvere på mål/start.
 • Planfri kyssing til laglederbås
 • Ha en plan for vekslingsfelt på stafett og område for fellesstart
 • Løypelengder måles som følgende måte:
  • Første runde fra start til skive 15
  • Mellomrunde fra skive 15 til skive 15
  • Siste runde fra skive 15 til mål

Naturtilpassninger

 • Gjensetting av vegetasjon
 • Beplanting for eventuell skjerming
 • Bruk av skjermvoller for skjerming av skytebane
  • Visuell sikkerhet må vurderes

Presse/ Media

 • Område for media bak laglederbås
 • Arbeidsplasser for media/presse innendørs
 • Intervjusone etter målgang
 • Utforming av løyper og områder for TV-produksjon

Tekniske installasjoner

 • Tilgjengelighet inn/ut av stadion eventuelt løyper for prepareringsutstyr
 • Utforming av tidtakerbygg og eventuelle utvidelsesmuligheter
 • Speaker og kommentatorbokser
 • Kunstsnøanlegg
 • Plass(er) for produksjon/lagring av snø
 • Brøyting og fjerning av snø fra tribuner, parkeringsplasser og vrimleområder
 • Utvidelsesmuligheter for stadionbygg og skytebane
 • Dreneringssystem inne i skytebane.
 • Kabling og trekkrør for tidtaking (mål, start, skytebane, strafferunde, mellomtider og forvarsel til målgang)
 • Kabling for TV-produksjon og storskjerm
 • Belysning på skiver og i løyper
 • Renovasjon og sanitære forhold

For publikum

 • Tribuner og publikumsområder
  • Vurder sol, vær og vind og innsyn til stadion
 • Adkomst for publikum
 • Avstand fra parkeringsplass og bussholdeplass til publikumsplass
 • Plassering av storskjerm
 • Sikkerhet og overvåkning
 • Fasiliteter for servering/ bespisning
 • Toaletter

Etter utbygging

 • Oppdatere NSSF sitt anleggsregister med ny informasjon