Arenareklame er en god mulighet for samarbeidspartnere til å synliggjøre sine logoer. Her kan arrangører hente noen tips vedrørende arenareklame og rigg av dette.

På større nasjonale renn er det gode muligheter for å selge arenareklame fortrinnsvis til lokale sponsorer, men også til enkelte forbundssponsorer.

Det er litt viktig å tenke på hvordan man fordeler arenareklame og hvor man henger det opp. Standard på et reklameskilt skal være 4 meter bredt og 1 meter høyt. Det er mange varianter fra samarbeidspartnere og det kan være lurt at man prøver å standardisere dette.

Oftest kommer reklamen best fram hvis man kan endre posisjonen på enkelte skilt, f.eks i strafferunden. Prinsippet “less is more” er ofte bedre, og da benytter man seg av flyttebare reklamebukker. Arrangører av NM og større nasjonale renn bør produsere opp minimum 10 stk flyttbare reklamebukker. Se her for mal

Når man henger opp arenareklame er det en tommelfingerregel at man henger opp minst 2 skilt av samme samarbeidspartner ved siden av hverandre. Dette for at de enkelte samarbeidspartnerne skal få størst mulig utbytte av sitt sponsorat. Dette er spesielt viktig ved TV-sendte renn. Det kan også være lurt at man kjører samme logorekke som en mal når man henger opp skilt. Eksempel på dette kan være forbundssponsor x 2 skilt, lokal samarbeidspartner x 2 skilt, forbundssponsor x 2 skilt osv.

Det er også ønskelig at man benytter samme skruer ved rigg, slik at det er enkelt å endre plassering av skilt hvis dette er nødvendig underveis i arrangementet. Nasjonalt bruker vi torx str. 20 på skruene som kan være 3,5 mm x 30 mm. Husk å skaffe nok mellomskiver.

Det finnes mange leverandører av reklameskilt, Norges Skiskytterforbund benytter seg av Profilhuset AS. Vi anbefaler at det trykkes i PVC-duk og at man har minimum 6 emaljer pr. skilt for å sikre at skiltet blir godt nok festet.