På denne siden legger vi ut all info om Bama Young Star

Vi ber alle deltakere og foresatte om å lese denne informasjonen.

Påmelding
Norges Skiskytterforbund melder deg på til dette rennet, du som utøver trenger ikke å melde deg på til dette rennet.Rennet er gratis, ingen startkontingent.

Spørreskjema
Alle utøvere som er kvalifisert til Bama Young Star må fylle ut et spørreskjema. Dette er opplysninger som speaker og NRK trenger til sin TV-sending, samt noe praktisk info som NSSF trenger som arrangør.

Billetter
Alle utøverne får 2 gratis billetter på VM-haugen lørdag 18. mars. En billett til utøver og en billett til foresatt.

Ytterligere billetter kan kjøpes på

Lagledermøte
N
B pliktig oppmøte for ledere / trenere og utøvere

Trening i løypene
Det vil ikke være mulig å trene i løypene eller skyte i forkant av løpet eller dagen før. Det er mulig å gå utenfor konkurranseløypene i Holmenkollen, i retning Frognerseteren.

Mat

Akkreditering
Hver utøver får utdelt en akkrediteringsvest som trener/leder til utøver kan benytte.Deltakerne benytter startnummeret sitt som akkreditering.

Husk å levere tilbake akkrediteringsvesten etter rennet til Malin Jøranli i NSSF.

Parkering

Deltakerpose
 

Oppvarmingsområdet
Det er kun mulighet til å varme opp på ski fra vi kommer til stadion ca 16:10 og frem til 5 minutter før første start.

Skismøring
Bama Young Star er et fluorfritt arrangement.

Norges Skiskytterforbund har et smøreteam som skal preparere skiene til alle utøverne før start.

NSSF merker skiene med startnummer, men fint om alle kan skrive navn på skiene sine.

Deltakerne får tilbake skiene på startstreken, NSSF organiserer alt fra skiene blir levert inn til de er på startstreken.

Dette blir gjort med skiene:
– Vasker skiene med glide wax cleaner.
– Børster med stålbørster
– Påfører dagens fluorfrie glidprodukt, det vil være samme produkt for alle utøvere innenfor en klasse
– Det blir ikke satt rill

Ved innskyting må utøver benytte seg av et annet skipar, enn de skal gå på under selve rennet.

Oppmøte før innskyting
Kl 16.00– ved samlingspunkt. Vi går samlet til skytebanen.


Det blir ikke avtrekkskontroll.

Utstyr og våpen kan gjøres klart, men innskyting og skigåing starter først når arenaen er klar for det. Vent på signal fra skytebanesjefen.

Innskyting
Hver løper har kun 2 blinker til disposisjon og innskyting er skive tilsvarende startnummer. Har du f.eks startnummer 15, så skyter du inn på skive 15

Øvelse
Fellesstart 3×2 km/ 2 skytinger

Skiver
Alle skyter på skive tilsvarende startnummer.

Startliste
Ved rangering av startnummer, legges tre kriterier til grunn:

  • Sammenlagtresultater på normal og sprint HL 2023.
    • Vi slår sammen 15 og 16 årsklassene pr. øvelse og lager et plassiffer. Lavest plassiffer totalt, får beste rangering.
  • Ved likt plassiffer totalt, vil utøveren med best sluttid totalt for normal og sprint på HL 2023, få best rangering.
  • For de deltakerne som ikke har plassiffer fra HL 2023, vil det bli foretatt en trekning blant de siste startnumrene.

BAMA stiller med startnummer og lårnummer. Startnummeret har en forside med Bama-logo og en bakside med Eat Move Sleep. Sørg for å ta på deg startnummeret med rett side.
Lårnummer skal på høyre lår.

Strafferunde
100 m

Tidtaking – SiwiData
Løperne skal gå med transpondere/brikker som blir utlevert av SiwiData ved start. Løperne skal altså ikke ha sine private Emit brikker.
Det vil i ettertid bli lagt ut resultater og resultater med analyse på www.skiskyting.no

Utgifter
De som har reiseutgifter på over kr.1.500,- kan sende reiseregning.
Vi subsidierer noe reiseutgifter for løpere og ledsager etter billigste alternativ. 
Kjøregodtgjørelse kr. 2,50 pr km + kr. 1,00pr. passasjer. Er det flere løpere fra samme klubb forutsettes det at disse kjører felles bil for å få full kjøregodtgjørelse.

De som trenger fly, bestiller dette selv og med billigste reisealternativ. 

Forbundet dekker ikke overnatting.

Tilskuddet vil bli vurdert etter billigste reisealternativ.

Vennligst fyll ut skjema under hvis du har reiseutgifter over 1500kroner innen 15. april 2022. 

Sanitet
Røde Kors vil være tilstede ifm arrangementet.

Garderobe
Det er ingen tilgang til garderobe på arenaen.

Premiering
Alle vil få utdelt deltagerpremie ved premieutdeling (info om hvor og når kommer på lagledermøte)
Det blir premier til alle etter endt konkurranse. Alle utøvere møter på premieutdeling for felles bilde.

Opptreden under fellesstarten
Rennkomiteen for WC skiskyting ønsker å gjøre oppmerksom på at Bama Young Star finner sted under WC-arrangementet. Samtidig understrekes det at fellesstarten for 15/16-åringene vil bli gjennomført som et ”World Cup-renn” med de samme regler for opptreden av løpere og ledere lagt til grunn. I tillegg vil NRK være i arbeid under fellesstarten. Dette innebærer at alle beskjeder som blir gitt om trening, opphold på stadion, tidspunkt, smøringsfasiliteter etc. må respekteres.

NRK
Vi kommer tilbake med info om dette

Overnatting
Alle må selv bestille og betale sitt opphold.

Sykdom/Forfall
Siste frist for regionene til å sette inn reserver er innen kl 23:59 torsdag 16. mars 2022.  

Ved forfall kommer reserve inn fra samme region.
Forfall må meldes malin@skiskyting.no og det er NSSF som melder av utøver / melder på utøver til rennet.

Øvrig informasjon
Har klubbene/utøvere spørsmål vedrørende Bama Young Star, bes disse rettes til Vegar Rolfsrud vegar@skiskyting.no mobil: 976 93 662.

Bama og Norges Skiskytterforbund ønsker deg velkommen til Holmenkollen!