Ny info publisert 16. mars

 • For de som ønsker å kjøpe ekstra lunsj, meld i fra behovet om antallet til Varja ved ankomst lørdag morgen.
 • Bama spanderer lunsj på en utøver og en foresatt, personer ut over det må betale 300 kroner pr pers for lunsj
 • Betalingen gjøres i forkant av lunsjen i resepsjonen på hotellet


Ny info publisert 15. mars

 • Ikke krav til munnbind utendørs
 • Lagledere skal stå i laglederboksen, funksjonærer tar imot våpen inne på standplass
 • Seremoni blir på stadion etter at jentene er kommet i mål, alle utøvere må bli igjen
 • Alle utøvere blir tatt bilde av i målområdet ved en fotovegg
 • Klespose blir transportert fra start til mål for utøverne

På denne siden legger vi ut all info om Bama Young Star

Vi ber alle deltakere og foresatte om å lese denne informasjonen.

Påmelding
Norges Skiskytterforbund melder deg på til dette rennet, du som utøver trenger ikke å melde deg på til dette rennet.Rennet er gratis, ingen startkontingent.

Spørreskjema
Alle utøvere som er kvalifisert til Bama Young Star må fylle ut et spørreskjema. Dette er opplysninger som speaker og NRK trenger til sin TV-sending, samt noe praktisk info som NSSF trenger som arrangør.

Vi ber om at alle deltakerne som er kvalifisert fyller inn infoen på spørreskjema så fort som mulig og sist frist er 15. mars.

Billetter
Alle utøverne får 2 gratis billetter på VM-haugen lørdag 19. mars. En billett til utøver og en billett til foresatt.

Ytterligere billetter kan kjøpes på https://holmenkollenskifestival.no/skiskyting/

Lagledermøte
Kl. 10.45 lørdag på Soria Moria
NB pliktig oppmøte for ledere / trenere og utøvere
Informasjon om løype, oppvarming, innskyting, skipreparering m.m.
TD: Bjørn Tore Årevik
Rennleder: Frode Hagen

Trening i løypene
Det vil ikke være mulig å trene i løypene eller skyte i forkant av løpet eller dagen før. Det er mulig å gå utenfor konkurranseløypene i Holmenkollen, i retning Frognerseteren.

Mat
Kl 11.30 blir det servert gratis lunsj til utøverne + 1 foresatt på hotellet.
Trenere og foresatte ut over det kan kjøpe lunsj til 300kr pr pers. Meld i fra til Varja ved ankomst hvor mange ekstra lunsjer du ønsker å kjøpe. Dere betaler lunsjen i resepsjonen rett før dere går til lunsj.

I målområdet får utøverne smoothie og en banan, levert av Bama.
Før avreise får dere et mellom-måltid gitt av Bama.
Mat utover dette må dere sørge for selv.

Akkreditering
Hver utøver får utdelt en akkrediteringsvest som trener/leder til utøver kan benytte.Deltakerne benytter startnummeret sitt som akkreditering.

Husk å levere tilbake akkrediteringsvesten etter rennet til Malin Jøranli i NSSF.

Parkering
Lørdag ved ankomst parkerer dere ved hotellet Soria Moria. Etter lunsj kjører dere til et parkeringsområde som heter Midtstuen, dere får parkeringsbevis i deltakerposen til utøveren. Beregn god tid fra parkeringsplassen til opp på stadion, det er noen høydemeter å gå.

Deltakerpose
Utøverne får en deltakerpose på Soria Moria og den kan man hente mellom kl.09.00 – 09.45 lørdag 19. mars og den inkluderer startnummer, lårnummer, våpennummer, 1 akkrediteringsvest, 2 stk billetter, Bama Young Star hettegenser og parkeringsbevis i Midtstuen.  

Oppvarmingsområdet
Det er kun mulighet til å varme opp på ski fra vi kommer til stadion ca 16:10 og frem til 5 minutter før første start.

Skismøring
Bama Young Star er et fluorfritt arrangement.

Norges Skiskytterforbund har et smøreteam som skal preparere skiene til alle utøverne før start. Skiene skal leveres til NSSF utenfor hotellet Soria Moria lørdag 19. mars kl 09:00-09:45.

NSSF merker skiene med startnummer, men fint om alle kan skrive navn på skiene sine.

Deltakerne får tilbake skiene på startstreken, NSSF organiserer alt fra skiene blir levert inn til de er på startstreken.

Dette blir gjort med skiene:
– Vasker skiene med glide wax cleaner.
– Børster med stålbørster
– Påfører dagens fluorfrie glidprodukt, det vil være samme produkt for alle utøvere innenfor en klasse
– Det blir ikke satt rill

Ved innskyting må utøver benytte seg av et annet skipar, enn de skal gå på under selve rennet.

Oppmøte før innskyting
Kl 16.00– ved samlingspunkt (der hvor avtrekkskontrollen var på HL). Vi går samlet til skytebanen.

Det blir ikke avtrekkskontroll.

Utstyr og våpen kan gjøres klart, men innskyting og skigåing starter først når arenaen er klar for det. Vent på signal fra skytebanesjefen.

Innskyting
Kl 16:30 gutter og kl 16:40 jenter.
Hver løper har kun 2 blinker til disposisjon og innskyting er skive tilsvarende startnummer. Har du f.eks startnummer 15, så skyter du inn på skive 15

Øvelse
Fellesstart 3×2 km/ 2 skytinger

Skiver
Alle skyter på skive tilsvarende startnummer.

Startliste
Ved rangering av startnummer, legges tre kriterier til grunn:

 • Sammenlagtresultater på normal og sprint HL 2022.
  • Vi slår sammen 15 og 16 årsklassene pr. øvelse og lager et plassiffer. Lavest plassiffer totalt, får beste rangering.
 • Ved likt plassiffer totalt, vil utøveren med best sluttid totalt for normal og sprint på HL 2022, få best rangering.
 • For de deltakerne som ikke har plassiffer fra HL 2022, vil det bli foretatt en trekning blant de siste startnumrene.

BAMA stiller med startnummer og lårnummer. Startnummeret har en forside med Bama-logo og en bakside med Eat Move Sleep. Sørg for å ta på deg startnummeret med rett side.
Lårnummer skal på høyre lår.

Strafferunde
100 m

Tidtaking – SiwiData
Løperne skal gå med transpondere/brikker som blir utlevert av SiwiData ved start. Løperne skal altså ikke ha sine private Emit brikker.
Det vil i ettertid bli lagt ut resultater og resultater med analyse på www.skiskyting.no

Utgifter
De som har reiseutgifter på over kr.1.500,- kan sende reiseregning.
Vi subsidierer noe reiseutgifter for løpere og ledsager etter billigste alternativ. 
Kjøregodtgjørelse kr. 2,50 pr km + kr. 1,00pr. passasjer. Er det flere løpere fra samme klubb forutsettes det at disse kjører felles bil for å få full kjøregodtgjørelse.

De som trenger fly, bestiller dette selv og med billigste reisealternativ. 

Forbundet dekker ikke overnatting.

Tilskuddet vil bli vurdert etter billigste reisealternativ.

Vennligst fyll ut skjema under hvis du har reiseutgifter over 1500kroner innen 15. april 2022. 

Sanitet
Røde Kors vil være tilstede ifm arrangementet.

Garderobe
Det er ingen tilgang til garderobe på arenaen.

Premiering
Alle vil få utdelt deltagerpremie ved premieutdeling (info om hvor og når kommer på lagledermøte)
Det blir premier til alle etter endt konkurranse. Alle utøvere møter på premieutdeling for felles bilde.

Opptreden under fellesstarten
Rennkomiteen for WC skiskyting ønsker å gjøre oppmerksom på at Bama Young Star finner sted under WC-arrangementet. Samtidig understrekes det at fellesstarten for 15/16-åringene vil bli gjennomført som et ”World Cup-renn” med de samme regler for opptreden av løpere og ledere lagt til grunn. I tillegg vil NRK være i arbeid under fellesstarten. Dette innebærer at alle beskjeder som blir gitt om trening, opphold på stadion, tidspunkt, smøringsfasiliteter etc. må respekteres.

NRK
Bama Young Star går på NRK1 søndag 20. mars kl. 13:50-14:30.

Overnatting
Alle må selv bestille og betale sitt opphold.
Soria Moria hotell tilbyr dobbeltrom inkl frokost til 1350 kroner per rom per natt. Referansekode for å få denne prisen er: 1865814

Det kan være mulig å få gunstige sportspriser på Quality-hotellene i Oslo, benytt dere av følgende link: https://www.nordicchoicehotels.no/idrett/ : bookingkode er 66184 og kan kun brukes på web.

Sykdom/Forfall
Siste frist for regionene til å sette inn reserver er innen kl 23:59 torsdag 17. mars 2022.  

Ved forfall kommer reserve inn fra samme region.
Forfall må meldes vegar@skiskyting.no og det er NSSF som melder av utøver / melder på utøver til rennet.

Øvrig informasjon
Har klubbene/utøvere spørsmål vedrørende Bama Young Star, bes disse rettes til Vegar Rolfsrud vegar@skiskyting.no mobil: 976 93 662.

Bama og Norges Skiskytterforbund ønsker deg velkommen til Holmenkollen!